Sprache SK
DE EN SK

Tlačový servis

Našim mediálnym partnerom sú k dispozícii aktuálne mediálne vysielania, ako aj fotogaléria v kvalite tlače. Pri kopírovaní obrázkov alebo ich digitálnom použití je treba uviesť meno autora a ich použitie je bezplatné iba v kontexte s okruhmi tém Národného parku Donau-Auen. Pri ich použití na iné účely je treba sa vopred kontaktovať so spoločnosťou Nationalpark GmbH. Pri informačných materiáloch zo Slovenska sa najprv kontaktujte s nami.
nationalpark@donauauen.at

 

Tlačové správy

Fotoservis - schlossORTH Nationalpark-Zentrum a zámocký ostrov

Fotoservis - ponuka pre návštevníkov

Fotoservis - nálady a ročné obdobia

Fotoservis - flóra

Fotoservis - fauna

Fotoservis - dunajské ramená a Dunaj

Fotoservis - podujatia

Kommende Erlebnisse