Sprache DE
DE EN SK

Besucherinfo

Teambuilding: Práca pre prírodu – špeciálne programy pre skupiny!

0 V projektoch zameraných na ochranu prírody sa Národný park Donau-Auen spolieha aj na podporu súkromných osôb, združení i podnikov, ktoré pomáhajú pri ich realizácii svojou dobrovoľnou prácou. Bez takejto formy podpory by bola najmä z finančného hľadiska realizácia mnohých projektov neuskutočniteľná. Dobrovoľníci pomáhajú zlepšovať kvalitu ekologických  odmienok pobrežných biotopov rieky, napr. redukciou nepôvodných rastlinných porastov, monitorovaním divoko žijúcich zvierat, zberom odpadu, i ochranou mladých rastlín.


Dynamické skupinové workshopy v prírode

Národný park Donau-Auen ponúka spolu s trénermi aj špeciálne skupinové programy v prírode, ktoré sú pre jednotlivé firmy, podľa ich špecifických potrieb, „šité na mieru“.
Pomocou hravých cvičení sa tu posilňuje tímová spolupráca a vzájomná kreativita zamestnancov firmy, t.j. cnosti, ktoré môžu zúčastnení neskôr pozitívne využívať vo svojej každodennej práci.
Programy sú zamerané na práce v oblasti ochrany prírody, t.j. účastníci sa pred alebo po workshope venujú zmysluplnej práci priamo v prírode.

Okrem toho, že sa daný tím oboznamuje s potrebou ochrany prírody, jeho členovia vykonávajú v rámci cvičení aj verejno-prospešnú činnosť. Práca v prírode im redukuje stres, pri nej pociťujú radosť zo súťaženia, posilňuje sa ňou tímový duch skupiny.
Prostredníctvom modulárneho systému sa tieto programy dajú prispôsobiť danej veľkosti skupiny alebo jej požiadavkám. Vedúcimi programov sú špeciálni tréneri a sprievodcovia národným parkom.

Vyžiadajte si od nás individuálnu ponuku! Náplň práce v národnom parku vám vytipujeme podľa ročného obdobia a zamerania na program. Pre viacdňové semináre sú v oblasti národného parku k dispozícii seminárne hotely.

Information und Anmeldung

Radi vám poradíme na adrese:
Centrum národného parku – zámok ORTH (schlossORTH Nationalpark-Zentrum)
Tel. +43 2212/3555, schlossorth@donauauen.at

Länge

Na objednávku

Treffpunkt

Na objednávku

Teilnehmer

Na objednávku

Kosten

Na objednávku