Sprache DE
DE EN SK

Besucherinfo

Úvodné vstupy: Prehliadka areálu Schlossinsel a prechádzka lužnou krajinou

0
Užite si prehliadku areálu Schlossinsel so sprievodcom národného parku a potom sa spoločne vydajte na výlet do luhov. Lužný les sa nachádza celkom blízko areálu, rozprestiera sa popri starom mŕtvom dunajskom ramene „Faden“. Oboznámite sa tu s viacerými lužnými biotopmi, ako je napr. mŕtve rameno, lužný les a suchý biotop na protipovodňovej hrádzi.

Táto prechádzaka je čarovná v každom ročnom období – na jar ponúka pohľad na pestrú kvetenu, dookola sa rozlieha krásny vtáčí spev, hrádza je porastená zaujímavou suchomilnou vegetáciou, popri ceste sa dajú pozorovať obojživelníky a mäkkýše a pravdaže aj – hmyz! Všetky tieto živé organizmy sú súčasťou luhov, v ktorých musia aj ostať, aby mohli žiť.
 

Information und Anmeldung

Centrum národného parku – zámok ORTH (schlossORTH Nationalpark-Zentrum)
Tel. +43 2212/3555, schlossorth@donauauen.at

Länge

cca 2 hod.

Teilnehmer

min. 15 osôb

Kosten

€ 11,50 za osobu