Sprache DE
DE EN SK

Schlossinsel - Zámocký ostrov

Schlossinsel Zámocký ostrov je lu˛ný prírodný areál Centra národného parku – zámok ORTH. Počas okru˛nej prechádzky tu mô˛ete vidieť rôzne biotopy, zvieratá a rastliny pririečnej krajiny. Dajú sa tu pozorovať ˛ivé druhy zvierat, ako napr.: syseľ, európska korytnačka močiarna, tunajšie hady, rôzne druhy oboj˛ivelníkov a rýb, i zaujímavé druhy hmyzu - od divých včiel, chrobákov a vá˛ok a˛ po motýle.
Rastú tu typické vodné rastliny, domáce druhy kveteny a impozantné druhy stromov lu˛ného lesa.


Oboznámite sa s viacerými biotopmi, ako mŕtve drevo, močiar, stepná lúka, staré ramená. Cestička smrti Vás privedie k rozkladajúcej sa zdochline, ktorá sa mení na humus, a tak vysvetľuje kolobeh ˛ivota. Prítomnosť bobrov prezradia bobrie ohryzy. Pozorovateľňa pod vodou, jediná v Rakúsku, je vrcholným zá˛itkom – poskytuje jedinečný pohľad na obyvateľov starého dunajského ramena, podobný pohľadu potápača.

Pre vstup na Zámocký ostrov, ktorý je jednou časťou centra národného parku, je potrebné mať zvlášť vstupenku.
Vstup pre psov je zakázaný.

Územie Zámockého ostrova poskytli národnému parku bezplatne Rakúske spolkové lesy!