Au
SIE SIND HIER: Home | Besucherinfo

Schlossinsel - Zámocký ostrov

Schlossinsel Zámocký ostrov je lužný prírodný areál Centra národného parku – zámok ORTH. Počas okružnej prechádzky tu môžete vidieť rôzne biotopy, zvieratá a rastliny pririečnej krajiny. Dajú sa tu pozorovať živé druhy zvierat, ako napr.: syseľ, európska korytnačka močiarna, tunajšie hady, rôzne druhy obojživelníkov a rýb, i zaujímavé druhy hmyzu - od divých včiel, chrobákov a vážok až po motýle.
Rastú tu typické vodné rastliny, domáce druhy kveteny a impozantné druhy stromov lužného lesa.


Oboznámite sa s viacerými biotopmi, ako mŕtve drevo, močiar, stepná lúka, staré ramená. Cestička smrti Vás privedie k rozkladajúcej sa zdochline, ktorá sa mení na humus, a tak vysvetľuje kolobeh života. Prítomnosť bobrov prezradia bobrie ohryzy. Pozorovateľňa pod vodou, jediná v Rakúsku, je vrcholným zážitkom – poskytuje jedinečný pohľad na obyvateľov starého dunajského ramena, podobný pohľadu potápača.

Pre vstup na Zámocký ostrov, ktorý je jednou časťou centra národného parku, je potrebné mať zvlášť vstupenku.
Vstup pre psov je zakázaný.

Územie Zámockého ostrova poskytli národnému parku bezplatne Rakúske spolkové lesy!