Au

FAQs

Kde sa presne nachádza Národný park Donau - Auen?

Národný park je súčasťou územia rakúskych spolkových krajín Viedeň a Dolné Rakúsko a leží pozdĺž rieky Dunaj. Jeho územie začína v časti Viedne Lobau a končí na slovensko – rakúskej hranici pri Hainburgu.

Ako sa dostanem do národného parku?

Národný park má viacero vstupných miest, ktorými sú voľne prístupné značené cesty. Prvými vstupnými bránami pre návštevníkov sú  Centrum národného parku- zámok ORTH v obci Orth/Donau a Dom národného parku v Lobau-Viedeň (nationalparkhaus wien-lobAU).

Čo sa dá v národnom parku robiť?

Národný park svojim návštevníkom ponúka pestré programy – pešie exkurzie či výlety na člnoch so sprievodcom, ako aj týždenný pobyt plný zážitkov pre školy.
Podrobnosti o ponukách nájdete tu

Aké zvieratá a rastliny sa tu vyskytujú?

V Dunajských luhoch sa nachádza veľké bohatstvo rastlinných i živočíšnych druhov, niektorých veľmi vzácnych a prísne chránených: vyše 800 druhov rastlín, 30 druhov cicavcov, 100 druhov hniezdiacich vtákov, 8 druhov plazov a 13 druhov obojživelníkov, okolo 60 druhov rýb a tisíce drobných bezstavovcov.
Fauna
Flora