Sprache DE
DE EN SK

Výskum

Pri každom zámere, ktorého ťažiskom je ochrana prírody, je potrebná v širokom spektre odborných disciplín aj spolupráca  s vedeckými inštitúciami. Spoločnosť národného parku sa snaží vybudovať vzájomné prepojenie viacerých vedeckých pracovísk a univerzít, ktoré budú spolupracovať s národným parkom v oblasti prírodného výskumu. Daným spolupracujúcim univerzitám ponúka národný park podporu na rôznych úrovniach týkajúcu sa nielen jednotlivých projektov, ale najmä rozvoja vzájomnej spolupráce.

Veda na území národného parku sa bude podporovať: intenzívnym kontaktom s domácimi a zahraničnými vedeckými pracoviskami, odbornými exkurziami, formou školenia učiteľov v oblasti ekológie lužnej krajiny, budovaním databanky a menšieho laboratória, podporou diplomových prác prostredníctvom programov pre praktikantov, praktickou pomocou na úradoch, ako aj pri terénnych prácach.

Kooperierende Forschungseinrichtungen:

BirdLife Österreich
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft Wien
ETH / EAWAG Zürich
FH Eberswalde
FH Erfurt
FH Greifswald
FH Rottenburg
Konrad-Lorenz-Institut für vergleichende Verhaltensforschung Wien
Naturhistorisches Museum Wien
Philipps-Universität Marburg
Plant Survival – National Center of Competence in Research, Universität Neuchatel
Royal Botanic Garden Kew
Technische Universität Wien
Umweltbundesamt
Universität für Bodenkultur Wien
Universität Graz
Universität Karlsruhe
Universität Linz
Universität Tübingen
Universität Wien
University of Wyoming
Veterinärmedizinische Universität Wien