Sprache DE
DE EN SK

Regulácia lesnej zveri

Game Regulation Reguláciu lesnej  zveri na území národného parku vykonávajú registrovaní majitelia pozemkov, t.j. Správy národného parku a  lesov mesta Viedne, MA 49 a Rakúske spolkové lesy. Reguluje sa výlučne raticová zver (jelenia, srnčia, danielia, muflónia, diviačia zver), a to podľa opatrení plánov manažmentu. Ľudské zásahy sú minimalizované, vytvárajú sa kľudové zóny zveri (refúgiá).

Územný systém ekologickej stability v národnom parku

Národný park Donau-Auen je centrálnou časťou transeurópskeho prírodného koridoru Alpy-Karpaty, ktorý umožňuje biogenetickú výmenu medzi týmito veľkými územnými celkami. Posledné migračné cesty pre vysokú zver sú však v severovýchodnej  a južnej časti národného parku blokované cestnými sieťami, priemyselnými a obytnými zónami, ako aj ohradenými poľovníckymi revírmi. Správa národného parku spolu s partnermi, ako napr. ÖBf a Boku, vyvíjajú iniciatívu, aby sa tieto skutočnosti zohľadnili v genereli nadregionálneho územného systému ekologickej stability.