Sprache SK
DE EN SK

Ponuky výletov pre skupiny

Ponuky výletov pre skupiny Medzi Viedňou a Bratislavou sa rozprestiera jedinečná lužná krajina. Vzácne prírodné skvosty sú na danom území chránené od roku 1996 formou národného parku.


Jedničnosť Národného parku Donau-Auen spočíva v bohatom výskyte biotopov, ktoré vznikali vďaka častým poklesom a vzostupom vodnej hladiny v tomto území, t.j. dynamiky voľného toku Dunaja.
Druhová pestrosť daných dunajských luhov zahŕňa viaceré ohrozené jedince z rastlinnej a živočíšnej ríše. Hlavným cieľom národného parku je tieto druhy chrániť a vytvoriť im podmienky pre ďalšie rozmnožovanie.

Sprievodcovia prírodou národného parku vás v teréne radi oboznámia s touto rozmanitou druhovou pestrosťou! Spolu s nimi sledujte úžasné kolobehy v prírode a naučte sa im porozumieť! Objavujte krásy prírody! Ponorte sa do čarovného sveta dunajských luhov!

Zažiť krásne chvíle v prírode si vyžaduje dostatok času. Počítajte s tým, že výlety v národnom parku trvajú dve až tri hodiny.

Príroda je často nevyspytateľná. Pri plánovaných výletoch do prírody berte preto do úvahy aj premenlivé poveternostné podmienky.

Prosíme vás, berte na vedomie, že výlety s loďou sú pre psov zakázané. Aj vstup na Zámocký ostrov (Schlossinsel) v Centre národného parku – zámok ORTH je pre psov zakázaný.
Ak výlet, ktorý ste si objednali, sa nebude môcť v plánovanej forme uskutočniť, napr. pre nepriaznivé záplavové podmienky, zlé počasie, búrku, či nepríjemný výskyt komárov, budeme sa snažiť ponúknuť vám inú zaujímavú prechádzku.

Výstroj:
Odporúčame vám, aby ste si prispôsobili oblečenie podľa počasia. Nezabudnite na ochranný odev proti dažďu, pevnú obuv, čiapku, tekutiny, ochranu proti komárom i slnku.

Spoločnosť Národný park Donau-Auen GmbH, ako aj sprievodcovia prírodou národného parku, nenesú žiadnu zodpovednosť za možné vzniknuté škody na zdraví, alebo na majetku.
 

Pripravili sme vám širokú ponukovú škálu:

  • Dunajské luhy - úvodné vstupy. Spoznávajte Národný park Donau-Auen príjemnou a zaujímavou formou - a to najmä v Centre národného parku – v zámku ORTH (schlossORTH Nationalpark-Zentrum), ktorý je vstupnou bránou do luhov. Získané poznatky vám umocnia následne získané zážitky v prírode.
  • Dunajské luhy – aktívne výlety. Ponuka zahŕňa aktívne spoznávanie prírody, so zameraním na vodné i suchozemské životné prostredie. Spoznávajte okolitú prírodu s veslom v ruke alebo prostredníctvom peších výletov lužným pralesom!
  • Dunajské luhy – dobrodružné výlety. Je príroda vaším druhým domovom? Nasledovné ponuky sú potom pre vás tie pravé! Zaveslujte si na voľne tečúcom Dunaji alebo zažite na vlastnej koži zelenú vodnú divočinu plnú dobrodružstiev!

Programy, ktoré sme pre vás pripravili, sú zostavené tak, aby ste so svojou skupinou zažili v dunajských luhoch deň plný vzrušenia. Radi vám poradíme aj s tým, ako si vhodne skombinovať jednotlivé výlety.

Objednávky, informácie a poradenstvo

Centrum národného parku – zámok ORTH (schlossORTH Nationalpark-Zentrum)
Schloss Orth, 2304 Orth/Donau
Od 21. marca do 30. septembra: denne otvorené od 9.00 – 18.00 hod.
Od 1. októbra do 1. novembra: denne otvorené od 9.00 – 17.00 hod.
Od 2. ovembra do 20. marca: zimná uzávera
Telefonické informácie počas zimnej uzávery: Po až Pia od 9.00 – 13.00 hod.
Tel. +43(0)2212/3555, Fax +43(0)2212/3450-47
schlossorth@donauauen.at


Radi vám poskytneme informácie o špeciálnych ponukách pre cestovné kancelárie!
Prehliadky si rezervujete najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.

Download: Ponuky pre skupiny 2019