Dolnorakúska krajinská výstava 2022

Dolnorakúska krajinská výstava 2022 (NÖ Landesausstellung 2022) v zámku Marchegg bude prebiehať pod heslom „Expedícia Marchfeld - zažite prírodu bez hraníc“ a ponúka vynikajúcu platformu na prezentáciu výsledkov projektu a cezhraničnú spoluprácu. Pokiaľ ide o Národný park Donau-Auen, program Ecoregion SKAT znamená pokračovať v aktívnej činnosti aj za hranicami národného parku, ale aj za hranicou krajiny.

V spolupráci s regiónom Marchfeld sa vyzdvihnú vzácne krajinné prvky a prírodné pamiatky mimo územia Národného parku a budú prezentované v rámci dolnorakúskej krajinskej výstavy. Kurz pre prírodných pedagógov a strážcov (rangerov) národného parku dáva záujemcom o prírodu príležitosť prehĺbiť svoje vedomosti a sprevádzať hostí dolnorakúskej krajinskej výstavy k prírodným pokladom regiónu.

www.noe-landesausstellung.at

Nationalpark-Donau-Auen-SchlossMarchegg_neu.JPG