19.05.2021 - 31.12.2022

Na objednávku

cca 3 až 3,5 hod. (trasa dlhá 2 až 8 km)

schlossORTH Nationalpark-Zentrum
Tel. 02212/3555
E-Mail: schlossorth@donauauen.at

€ 160.- (platí pre max. 20 osôb)

max. 20 osôb

Aktívne výlety: Pešie túry v dunajských luhoch v Dolnom Rakúsku s individuálnymi východiskovými bodmi

Cieľom prechádzok i peších túr so sprievodcom prírodou alebo lesíkom národného parku je objavovanie nevšedných detailov v prírode. Najlepšími obdobiami pre pešie túry sú jarné, jesenné a zimné mesiace.

Vyberte si z nasledovných ponúk:

Schönau: V oblasti Schönau môžete na relatívne krátkej trase pozorovať pôsobivú druhovú pestrosť lužných biotopov: biotop protipovodňovej hrádze, mŕtveho dunajského ramena i dynamickej lužnej krajiny, prietočného vedľajšieho ramena i voľne tečúceho toku Dunaja. Nechajte sa prekvapiť ich špeciálnou flórou a faunou, ktorá sa jednotlivým biotopom dokonale prispôsobila spôsobom života.

Orth/Donau: Trasy dvoch rozličných peších túr vás zavedú buď do lužnej krajiny, ktorú pred povodňami chráni hrádza, alebo do dynamickej lužnej krajiny, ktorá býva pravidelne zaplavovaná povodňami. Hranicu týchto dvoch rozdielnych území tvorí protipovodňová hrádza, z ktorej po rokoch vznikol špeciálny biotop s typickou flórou a faunou.

Eckartsau: V minulosti vznikali v lužných lesoch za účelom cisárskych poľovačiek veľké odlesnené plochy. Tieto rozľahlé lúky sú dnes útočiskom pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. Veľkoplošný anglický park okolo loveckého zámku Eckartsau vytvára zaujímavý kontrast v porovnaní s týmto lúkami. Turistická trasa prechádza z umelo vytvoreného zámockého parku cez územie rozsiahlych lúk až do divokého lužného pralesa, ktorý formuje Dunaj.

Stopfenreuth: Okružná pešia trasa vedie lužnou krajinou Stopfenreuther Au, v srdci ktorej sa v roku 1984 uskutočnil protest proti výstavbe hydroelektrárne. Cesta vedie pozdĺž hrádze až do záplavového územia a ponad mŕtve ramená až k samotnému Dunaju. Po vlečnej ceste (Treppelweg) sa trasa vinie pozdĺž dunajského pobrežia, potom smeruje späť do východiskového bodu. Tu objavíte kúzlo prechádzky lužnou prírodou a pritom získate množstvo vedomostí od svojho sprievodcu národným parkom.

Hainburg: V tejto oblasti sa tok Dunaja už blíži k Devínskej bráne. Pešia trasa vedie najprv po prúde rieky, pozdĺž úpätia kopca Braunsberg, až k hradnej zrúcanine Rötelstein. Ďalej sa pokračuje traverzou, ktorá ponúka nádherný panoramatický výhľad do

okolitej krajiny: na novovzniknuté štrkovité dunajské pláže, v národnom parku oproti mestu Hainburg, ako aj na jeho stredoveké centrum.

Maria Ellend – Haslau: Na rozdiel od severného brehu Dunaja, v tejto časti národného parku klesá brehová línia rieky strmo nadol. Tento fenomén ovplyvnil aj výskyt osobitej flóry v danom území. Po opätovnom spojení vedľajších ramien s riekou, tu už skoro dvadsať rokov formuje Dunaj okolitú lužnú krajinu silou svojho toku.

Nationalpark-Donau-Auen-Gruppen-Wanderung-NO,-Kovacs.jpg