Au
SIE SIND HIER: Home | Natur/Wissenschaft | Flora | Krautige

Cesnak medvedí - Allium ursinum

Cesnak medvedí

Cesnak medvedí vytvára v lu˛ných lesoch rozsiahle porasty, ktoré tu na jar pokrývajú obrovské súvislé plochy. Ešte pred kvitnutím sa zberajú listy tohoto blízkeho príbuzného cesnaku, z ktorých sa  varia polievky, špenát, šaláty. Na ich listoch si vraj na jar po zimnom spánku rady pochutnávajú aj medvede hnedé.

Charakteristické znaky

Cesnak medvedí je trváca, 10 - 50 cm vysoká bylina s dlhým cibuľovitým koreňom, z ktorého na jar vyrastajú zväčša dva podlhovasté listy na vrchole zašpicatené. Báza ich čepele sa smerom nadol náhle mení do zaoblenej stonky. Listy jedincov, ktoré sa zbierajú do šalátov a ešte nekvitnú, sa mô˛u pomýliť s listami jedovatej konvalinky Convallaria majalis.Listy konvalinky sú širšie a v tzv. listovej pošve sú v˛dy spárované. Obidve rastliny sa zvyknú vyskytovať na rovnakých stanovištiach. Niekedy sa nedajú od seba odlíšiť ani podľa vône, leba počas zberu celé okolie voní po cesnaku. Kvety cesnaku medvedieho sú usporiadané do okolíka. Jednotlivé kvety majú hviezdicovitý tvar a snehobielu farbu.

Rozšírenie

Daný druh sa vyskytuje takmer po celej Európe, aj v Rakúsku je rozšírený na celom jeho území od ní˛in a˛ po pásma hôr. Jeho typické stanovištia sú lu˛né a listnaté lesy s hlbokými, vlhkými a ílovitými pôdami bohatými na ˛iviny. V Národnom parku Donau-Auen rastie cesnak medvedí v menej zaplavovanom tvrdom lu˛nom lese.

Ohrozenie a ochrana

Cesnak medvedí je v ju˛ných a západných alpských oblastiach regionálne ohrozeným druhom.

Spôsob ˛ivota

Cesnak medvedí Cesnak medvedí je typickou na jar kvitnúcou rastlinou. Vyu˛íva dostatočné mno˛stvo svetla v listnatých lesných porastoch v skorom jarnom období. Vďaka nahromadenej energii v cibuľke, mô˛e daný druh skoro na jar rýchlo vyhnať listy a tak vyu˛iť dostatok potrebného svetla v lese. Kvitne v máji a júni. Keď sa mu po zalistení okolitých stromov prísun svetla zní˛i, nadzemná časť cesnaku zmizne a ponechá priestor na rast iným tieňomilným druhom rastlín.

Zaujímavosti

Cesnak medvedí je stará liečivá rastlina, ktorej listy sa zbierajú na jar ešte pred rozkvitnutím a cibuľka sa zbiera v lete a na jeseň. Dané časti rastliny obsahujú éterické oleje a veľa vitamínu C. Konzumujú sa v surovom stave alebo varené, pôsobia ako črevné antiseptikum a normalizujú črevnú flóru. Pozitívne pôsobia proti kôrnateniu tepien a preto sa vyu˛ívajú pri zvýšenom krvnom tlaku, ale aj proti črevným parazitom. Proti parazitom zaberá aj nápoj z mlieka s prelisovanou cibuľkou cesnaka medvedieho.