Zažite Národný park Donau-Auen

Ponuky

Vitajte, milí návštevníci!

Nationalpark-Donau-Auen-schloss_orth-w2.jpg

Informačná kancelária schlossORTH v Centre národného parku

Otvorené 21. marca až 1. novembra.
Informácie o národnom parku, výstavy, zážitkové územie luhov na zámockom ostrove Schlossinsel, Slovenské dni!
Telefón: +43 2212/3555
E-Mail: schlossorth@donauauen.at

Nationalpark-Donau-Auen-Totholz_Kern-w.jpg

Ochrana prírody v Národnom parku Donau-Auen

Od založenia národného parku sa podarilo výrazne zlepšiť ekologický stav riečnej krajiny. Les sa vracia späť k svojej prirodzenej štruktúre a došlo aj k renaturácii mnohých častí rieky. Pripravujú sa aj ďalšie projekty.

Národný park pre tých čo túžia po poznaní

Školy, materské školy a skupiny detí srdečne privítame v zelenej triede. Pre mladých ochrancov prírody sú určené špeciálne vzdelávacie ponuky.

Nationalpark-Donau-Auen-donau_stimmung-w.jpg

Naše poslanie

Národný park Donau-Auen uchováva poslednú veľkú lužnú riečnu krajinu strednej Európy na ploche viac ako 9600 h. Po založení v roku 1996 je tento klenot pod trvalou medzinárodnou ochranou. Odvtedy sa tu príroda môže rozvíjať bez akýchkoľvek ekonomických prekážok a obmedzení.

Inovatívne revitalizačné projekty umožňujú opätovné pripájanie bočných ramien k hlavnému toku a podporiť vytváranie prirodzených brehov Dunaja. Lužné lesy sa menia na druhovo rozmanitú lesnú divočinu. V súlade s mottom „voľná rieka, divý les“ sa do lužnej krajiny vracia jej pôvodný prírodný charakter. Na územie sa vrátili vzácne druhy zvierat a rastlín, prípadne sa zvýšili aj ich početné stavy.

Svojou pestrou ponukou návštevníckych zariadení, exkurzií a podujatí môžu Národný park Donau-Auen zažiť aj hostia, stáva sa regionálnym centrom ekovýchovy a obľúbeným výletným cieľom.

Priestor pre výchovu a výskum

Ekovýchova patrí k našim kľúčovým úlohám – rangerky a rangeri Národného parku vedia poznatky odovzdať pútavým spôsobom. Národný park Donau-Auen funguje ako veľké laboratórium v prírode a vede poskytuje výskum rozmanitých možností, prírodných procesov a súvislostí.

EU Banner Link - BMI EU Banner Link - Entwicklung ländlicher Raum EU Banner Link - EU
EU Banner Link - Land NÖ EU Banner Link - Entwicklung ländlicher Raum EU Banner Link - EU
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.