Túry so sprievodcom

Sprievodcovia národného parku vám na každú pešiu túru pripravia špeciálny program, ktorého téma môže súvisieť s ročným obdobím, počasím, výškou vodnej hladiny, atď., ale prispôsobíme sa aj vašim záujmom.

Tieto zaujímavé prechádzky, ktorých dĺžku a náročnosť si môžete dopredu individuálne so sprievodcom naplánovať, sa dajú s primeranou kondíciou pekne zvládnuť. Pri spoznávaní národného parku pešou turistikou získate zaujímavé informácie a zážitky – vydajte sa s nami na túru.

Anglické/slovenské skupiny a školské triedy sú po predchádzajúcom ohlásení srdečne vítané! Na vašu žiadosť vám radi pripravíme zaujímavý program, či už v rámci návštevy národného parku alebo počas prechádzky so sprievodcom národného parku.

Kontakt:

schlossORTH Nationalpark-Zentrum, E-Mail: schlossorth@donauauen.at

nationalpark-donau-auen-ranger-mit-gasten,-leitner.jpg
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.