Program pre praktikantov

Národný park Donau-Auen ponúka svojim záujemcom, mladým ľuďom a študentom rôznych vedných odborov, tzv. program pre praktikantov, prostredníctvom ktorého môžu spolupracovať s danou inštitúciou, ako aj oboznámiť sa s činnosťou Správy národného parku. V rámci tohto programu navštívili národný park za posledné roky okrem rakúskych stážistov aj praktikanti z Nemecka, Veľkej Británie, Lotyšska, Macedónie, Švajčiarska, Srbska, Slovenska, Španielska, Maďarska a z USA.

Praktikanti tu spolupracujú na výskumných programoch a monitoringu, riešia úlohy manažmentu krajiny, pomáhajú pri organizovaní dôležitých podujatí v rámci národného parku, ako aj práce s verejnosťou. Napríklad prevádzka lužného areálu zážitkov, tzv. Zámockého ostrova v Centre národného parku schlossORTH patrí medzi dôležité aktivity programu pre stážistov.

Niektorí praktikanti sa však venujú aj úzko špeciálnej odbornej činnosti, ktorá sleduje mieru účinnosti opatrení zameraných na kontrolu neofytov na území národného parku. Mnohé práce praktikantov študenti neskôr ďalej rozpracuvávajú v témach svojich diplomových prác.

V obci Orth/Donau majú praktikanti v čase praxe možnosti ubytovania a za svoju prácu dostávajú aj určitú finančnú odmenu. Minimálna dĺžka stáže praktikanta v Národnom parku Donau-Auen je šesť týždne.

Nationalpark-Donau-Auen-Praktikum.jpg

Typické úlohy, ktoré riešia praktikanti v Národnom parku Donau-Auen:

 • monitoring vstavačovitých rastlín (Orchideaceae)

 • starostlivosť o lokality, (tzv. kladiská), v ktorých korytnačky močiarne znášajú vajíčka

 • redukcia neofytických druhov a ich monitoring

 • prieskum vodných a brehových štruktúr

 • zber údajov: ohryz zverov na kontrolných plochách

 • monitoring správania sa návštevníkov

 • starostlivosť o zvernice na Zámockom ostrove

 • budovanie a prevádzka prezentácie na Zámockom ostrove

 • podpora výskumných programov

 • podpora DANUBEPARKS-projektov

 • spolupráca v oblasti marketingu a pri práci s verejnosťou

 • pomoc formou vlastných podujatí ako aj pri rôznych prezentáciach národného parku

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.