Tiráž

Zodpovedný za obsah

Nationalpark Donau-Auen GmbH

Schlossplatz 1, 2304 Orth/Donau

Telefon: 0043 2212/3450

e-mail: nationalpark@donauauen.at

Geschäftsführerin: Nationalparkdirektorin Dipl. Ing. Edith Klauser

Firmenbuchnummer: FN 153254z

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Korneuburg

DVR 0924539

UID Nr: ATU 41872201

Copyrights obrázkov a fotografií

Kopírovanie alebo digitálne spracovanie a použitie fotografií je povolené za predpokladu uvedenia mena fotografa a výlučne v súvislosti s tématikou Národného parku Donau-Auen a nepodlieha honorárom. Pre použitie na iné účely je potrebné predtým kontaktovať Nationalpark Donau-Auen GmbH.

Naša vďaka patrí všetkým – profesionálom, inštitúciám, amatérskym fotografom a spolupracovníkom, ktorí nás svojimi snímkami a ilustráciami podporujú.

Realizácia

Schnee auf Moss Werbeagentur GmbH

office@schneeaufmoss.at

www.schneeaufmoss.at