Turistické trasy

Pre návštevníkov Národného parku Donau-Auen, ktorí chcú toto skvostné územie spoznávať na vlastnú päsť, je pripravená rozsiahla sieť značených chodníkov. Na špeciálnych pútačoch umiestnených pri vstupoch do národného parku sú uvedené turistické trasy rôznych dĺžok.

Komplexný turistický informačný systém pomáha návštevníkom rýchle sa zorientovať, a poskytuje im aj ďalšie cenné doplňujúce informácie.

Nájdete v ňom podrobné popisy turistických trás s odkazmi na špecifiká jednotlivých lokalít, ako aj výrezy mapy s jednotlivými trasami, ktoré sa dajú vytlačiť na počítači.

Žiadame všetkých návštevníkov národného parku, aby sa počas výletov správali na tomto území v súlade so zákonom o ochrane prírody a v súlade s návštevným poriadkom NP a boli ohľaduplní aj k ostatným hosťom národného parku!

Nationalpark-Donau-Auen-Wanderwege.JPG
Nationalpark-Donau-Auen-Schoenau-1.jpg

Schönau

Úzky pás lužného lesa v okolí obce Schönau, tzv. Schönauer Auwald, patrí k najdynamickejším oblastiam národného parku.

celoročný
Schönau
Nationalpark-Donau-Auen-Orth-1.jpg

Orth an der Donau

Najrozľahlejšie lužné územie národného parku, ktoré je popretkávané aj viacerými vodnými tokmi, sa rozprestiera v okolí obce Orth.

celoročný
Orth an der Donau
Nationalpark-Donau-Auen-Eckartsau-1.jpg

Eckartsau

Lužné lesy pri obci Eckartsau sú dodnes poznamenané zásahmi, ktoré im v minulosti uštedrili poľovačiek chtiví Habsburgovci.

celoročný
Eckartsau
Nationalpark-Donau-Auen-Mannswoerth-1.jpg

Mannswörth

Územie národného parku na sútoku rieky Schwechat a Dunaj tvorí pokojná krajina s hustými lesmi a rozľahlými lúkami.

celoročný
Mannswörth
Nationalpark-Donau-Auen-Petronell-1.jpg

Petronell-Carnuntum

Od roku 2016 patria k Národnému parku Donau-Auen aj veľké časti územia lužných lesov v oblasti Petronell.

celoročný
Petronell-Carnuntum
Nationalpark-Donau-Auen-Lobau-1.jpg

Lobau

Viedeňskou časťou národného parku kedysi tiež pretekal Dunaj, avšak reguláciou Dunaja v 19. storočí bola táto oblasť úplne odrezaná od hlavného toku rieky.

celoročný
Lobau
Nationalpark-Donau-Auen-Hainburg-1.jpg

Hainburg

V scenérii mesta Hainburg sa na relatívne úzkom území stretávajú viaceré odlišné krajinné prvky. Rieka Dunaj si tu kliesni cestu medzi kopcom Braunsberg a masívom Devínskej Kobyly.

celoročný
Hainburg
Nationalpark-Donau-Auen-Haslau.jpg

Maria Ellend-Haslau-Regelsbrunn

Lužné oblasti v okolí daných obcí sa rozprestierajú na južnom brehu Dunaja, na terénnej vyvýšenine obrastenej svahovými lesmi.

celoročný
Maria Ellend-Haslau-Regelsbrunn
Nationalpark-Donau-Auen-Stopfenreuth-1.jpg

Stopfenreuth

V okolí obce Stopfenreuth sa časť lužnej krajiny, tzv. Stopfenreuther Au, rozprestiera v inundačnej oblasti Dunaja a počas povodní býva často zaplavovaná.

celoročný
Stopfenreuth
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.