Turistické trasy

Pre návštevníkov Národného parku Donau-Auen, ktorí chcú toto skvostné územie spoznávať na vlastnú päsť, je pripravená rozsiahla sieť značených chodníkov. Na špeciálnych pútačoch umiestnených pri vstupoch do národného parku sú uvedené turistické trasy rôznych dĺžok.

Komplexný turistický informačný systém pomáha návštevníkom rýchle sa zorientovať, a poskytuje im aj ďalšie cenné doplňujúce informácie.

Nájdete v ňom podrobné popisy turistických trás s odkazmi na špecifiká jednotlivých lokalít, ako aj výrezy mapy s jednotlivými trasami, ktoré sa dajú vytlačiť na počítači.

Žiadame všetkých návštevníkov národného parku, aby sa počas výletov správali na tomto území v súlade so zákonom o ochrane prírody a v súlade s návštevným poriadkom NP a boli ohľaduplní aj k ostatným hosťom národného parku!

Schönau

Úzky pás lužného lesa v okolí obce Schönau, tzv. Schönauer Auwald, patrí k najdynamickejším oblastiam národného parku.

celoročný
Schönau

Lobau

Viedeňskou časťou národného parku kedysi tiež pretekal Dunaj, avšak reguláciou Dunaja v 19. storočí bola táto oblasť úplne odrezaná od hlavného toku rieky.

celoročný
Lobau

Orth an der Donau

Najrozľahlejšie lužné územie národného parku, ktoré je popretkávané aj viacerými vodnými tokmi, sa rozprestiera v okolí obce Orth.

celoročný
Orth an der Donau

Eckartsau

Lužné lesy pri obci Eckartsau sú dodnes poznamenané zásahmi, ktoré im v minulosti uštedrili poľovačiek chtiví Habsburgovci.

celoročný
Eckartsau

Stopfenreuth

V okolí obce Stopfenreuth sa časť lužnej krajiny, tzv. Stopfenreuther Au, rozprestiera v inundačnej oblasti Dunaja a počas povodní býva často zaplavovaná.

celoročný
Stopfenreuth

Hainburg

V scenérii mesta Hainburg sa na relatívne úzkom území stretávajú viaceré odlišné krajinné prvky. Rieka Dunaj si tu kliesni cestu medzi kopcom Braunsberg a masívom Devínskej Kobyly.

celoročný
Hainburg

Petronell-Carnuntum

Od roku 2016 patria k Národnému parku Donau-Auen aj veľké časti územia lužných lesov v oblasti Petronell.

celoročný
Petronell-Carnuntum

Maria Ellend-Haslau-Regelsbrunn

Lužné oblasti v okolí daných obcí sa rozprestierajú na južnom brehu Dunaja, na terénnej vyvýšenine obrastenej svahovými lesmi.

celoročný
Maria Ellend-Haslau-Regelsbrunn

Mannswörth

Územie národného parku na sútoku rieky Schwechat a Dunaj tvorí pokojná krajina s hustými lesmi a rozľahlými lúkami.

celoročný
Mannswörth