Muschelschale am Donaustrand

Lužná terasa

„Auterrasse“ (lužná terasa) pri obci Stopfenreuth je dvojposchodová terasovitá platforma umiestnená tesne pri brehu Dunaja (zabezpečená proti povodniam) na konci Uferstraße. Ponúka výhľad na rieku a počas dňa slúži ako miesto na odpočinok.

Od roku 2023 bude platforma Auterrasse s vyhliadkovou plošinou a výstavou o histórii regiónu prístupná, rovnako ako priľahlý breh Dunaja s možnosťou kúpania a sieť turistických chodníkov. Kemp pri Auterrasse je zrušený.

Táto lokalita v Národnom parku Donau-Auen bude v budúcnosti opäť slúžiť rekreantom, ako aj peším turistom, ktorí ocenia zážitok z prírody.

Pôvodne bol kemp vybudovaný ako zastávka pre cyklistov a vodákov, ktorí tadiaľto prechádzali. Prenocovanie v stanoch bolo povolené maximálne na dve noci. Využívanie lokality sa však v priebehu rokov výrazne zmenilo. V posledných rokoch došlo k rozvoju, ktorý nie je v súlade s prírodnými zážitkami a cieľmi ochrany prírody v národnom parku.

Zvyšujúci sa počet návštevníkov, niekoľkodňové táborenie, hluk a veľké množstvo odpadu nie sú zlučiteľné s prevádzkou lokality ako táboriska a nie sú v súlade s filozofoiu národného parku a preto sa táborisko nebude ďalej prevádzkovať. Správa národného parku žiada o pochopenie a ako alternatívu uvádza širokú ponuku kempingov v Dolnom Rakúsku. Najbližšia možnosť je v obci Petronell-Carnuntum, informácie: www.tennishalle-petronell.at/camping

Lúka v okolí terasy bude vysadená vhodnými drevinami a postupne nadobudne prirodzený ráz.

Všeobecné informácie pre hostí:

  • V prípade vašej návštevy použite v Stopfenreuthe označené parkovisko na začiatku ulice Uferstraße plus k nej naväzujúci peší chodník k lužnej vyhliadkovej terase.

  • Na ľavej strane cesty pozdĺž ulice Uferstraße je zákaz parkovania. V blízkosti lužnej terasy sa nachádza zóna krátkodobého parkovania s maximálnym časom parkovania 90 minút. Vzhľadom na nadmerný rozvoj dopravy na tomto území v posledných rokoch sa bude na dodržiavanie predpisov dohliadať a priestupky sa budú oznamovať. Týmto opatrením sa má ukľudniť situácia na Uferstraße a zabezpečiť jej dostupnosť, hlavne pre zásahové a pohotovostné služobné vozidlá.

  • Všetky odpadky je nutné vziať so sebou.

  • Zakladanie ohňa nie je povolené.

  • Pri rýchlom stúpaní hladiny Dunaja a v prípade povodní sa odporúča zvýšená opatrnosť, pretože nízkopoložené miesta cesty Uferstraße bývajú zaplavené. Pred pobytom sa informujte o aktuálnom stave vodnej hladiny a predpovediach a v prípade blížiacej sa povodne včas opustite priestor terasy. Dobrou možnosťou je online sledovanie vodného stavu spoločnosti viadonau, relevantný pre Národný park Donau-Auen je vodný stav na úseku Wildungsmauer: viadonau Online Pegelservice

Informácie:

schlossORTH Nationalpark-Zentrum
tel. +43 / 2212 3555, e-mail: schlossorth@donauauen.at

Nationalpark-Donau-Auen-Auterrasse2022.jpg
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.