/assets/header-bilder/43232-28-VA-IE-JRCII_0817_Hasenoehrl_w.jpg

Partnerské školy

Národný park Donau-Auen v rámci svojej činnosti v oblasti environmentálnej výchovy spolupracuje s viacerými školami z obcí a miest v regióne NP. Spolu s vyučovacím tímom boli vypracované programy o biotopoch Národného parku Donau-Auen. Tie sú zvyčajne aj interdisciplinárne. Cieľom je oboznámiť žiakov s "ich" národným parkom.

Národný park Donau-Auen v roku 2020 rozšíril spoluprácu s poisťovňou DONAU Versicherung, ktorá teraz podporuje aj partnerský školský program. Začína sa základnou školou Hainburg, s tzv. opatrovateľskými dňami v škole a exkurziami k Dunaju pre všetkých osem tried dvoch ročníkov. Nasledovať budú aj ďalšie školy a zároveň bol vypracovaný aj „výskumný“ zošit pre základné školy.

Orth an der Donau

Už niekoľko rokov prebieha intenzívna spolupráca medzi "susedmi" v návštevníckom Centre národného parku SchlossORTH a Neue NÖ Mittelschule Orth/Donau. Žiaci sa už zúčastnili niekoľkých veľkých podujatí v zámku schlossORTH a pri tejto príležitosti sa zapojili aj do rôznych výskumných aktivít.

Úspešne prebieha aj spoločný projekt presídľovania pre kavky, opatrenia na ochranu druhov – napr. pre korytnačku močiarnu, ako aj dohľad nad oplotením pre obojživelníky na ulici Orther Uferstraße. Tematické zameranie sa týkalo aj netopierov, orliaka morského a mloka dunajského.

Hainburg

V roku 2009 začal Národný park Dunajské luhy spolupracovať s Neue Mittelschule Hainburg. Programy sú interdisciplinárne, čiastočne v škole, ale väčšinou v lužných lesoch a pri Dunaji.

Žiaci sa mohli zapojiť do aktivít zameraných na optimalizáciu biotopov alebo na pomoc jednotlivým druhom zvierat pri ich opätovnom usídlení. V rámci prvého koordinovaného zimného sčítania orliaka morského pozdĺž celého Dunaji sa škola zúčastnila na sprievodnej akcii v Hainburgu.

Od roku 2014 projekt pokračuje s podporou súkromnej nadácie Sparkasse Hainburg Privatstiftung.

Schwechat

Na dobrej úrovni je aj spolupráca s BG/BRG Schwechat. Národný park Dunajské luhy vypracoval spoločne s mládežou zo Schwechatu projekty zamerané na poznávanie lužného lesa, v rámci tejto spolupráce a uskutočnili aj viaceré exkurzie.

Okrem toho boli programy Národného parku Dunajské luhy začlenené do voliteľného povinného predmetu na vyššom stupni školy.

Wolfsthal

Výsadba duba v školskej záhrade znamenala začiatok spolupráce so základnou školou Wolfsthal v novembri 2019: deti v treťom a štvrtom ročníku bude teraz na vyučovaní sprevádzať Národný park Donau-Auen.

Čakajú ich niekoľkohodinové výlety počas rôznych ročných období. Témy zahŕňajú stopovanie a skúsenosti s využívaním všetkých zmyslov, spoznávanie jarnej vegetácie a druhového bohatstva lužnej krajiny.

Všetky tieto projekty veľkou mierou prispievajú k vytvoreniu osobného a úctivého prístupu k Národnému parku Donau-Auen ako chránenej oblasti.

Program partnerských škôl sa neustále rozširuje. Napríklad žiaci základnej školy v Hainburgu sa už vybrali po stopách bobra v Národnom parku. V rámci projektu Interreg Ecoregion SKAT boli nedávno pridané ďalšie lokality: Takto odštartuje aj spolupráca aj NMS Marchegg a základnou školou v Orth an der Donau.