Rangerin mit Kindern fährt im Schlauchboot durch Seitenarm

Partnerské školy

Národný park Donau-Auen v rámci svojej činnosti v oblasti environmentálnej výchovy spolupracuje s viacerými školami z obcí a miest v regióne NP. Spolu s vyučovacím tímom boli vypracované programy o biotopoch Národného parku Donau-Auen. Tie sú zvyčajne aj interdisciplinárne. Cieľom je oboznámiť žiakov s "ich" národným parkom.

Národný park Donau-Auen v roku 2020 rozšíril spoluprácu s poisťovňou DONAU Versicherung, ktorá teraz podporuje aj partnerský školský program. Začína sa základnou školou Hainburg, s tzv. opatrovateľskými dňami v škole a exkurziami k Dunaju pre všetkých osem tried dvoch ročníkov. Nasledovať budú aj ďalšie školy a zároveň bol vypracovaný aj „výskumný“ zošit pre základné školy.

Orth an der Donau

Už niekoľko rokov prebieha intenzívna spolupráca medzi "susedmi" v návštevníckom Centre národného parku SchlossORTH a Neue NÖ Mittelschule Orth/Donau. Žiaci sa už zúčastnili niekoľkých veľkých podujatí v zámku schlossORTH a pri tejto príležitosti sa zapojili aj do rôznych výskumných aktivít.

Úspešne prebieha aj spoločný projekt presídľovania pre kavky, opatrenia na ochranu druhov – napr. pre korytnačku močiarnu, ako aj dohľad nad oplotením pre obojživelníky na ulici Orther Uferstraße. Tematické zameranie sa týkalo aj netopierov, orliaka morského a mloka dunajského.

nationalpark-donau-auen-partnerschulen_orth.jpg

Hainburg

V roku 2009 začal Národný park Dunajské luhy spolupracovať s Neue Mittelschule Hainburg. Programy sú interdisciplinárne, čiastočne v škole, ale väčšinou v lužných lesoch a pri Dunaji.

Žiaci sa mohli zapojiť do aktivít zameraných na optimalizáciu biotopov alebo na pomoc jednotlivým druhom zvierat pri ich opätovnom usídlení. V rámci prvého koordinovaného zimného sčítania orliaka morského pozdĺž celého Dunaji sa škola zúčastnila na sprievodnej akcii v Hainburgu.

Od roku 2014 projekt pokračuje s podporou súkromnej nadácie Sparkasse Hainburg Privatstiftung.

nationalpark-donau-auen-partnerschulen_hainburg.jpg

Schwechat

Na dobrej úrovni je aj spolupráca s BG/BRG Schwechat. Národný park Dunajské luhy vypracoval spoločne s mládežou zo Schwechatu projekty zamerané na poznávanie lužného lesa, v rámci tejto spolupráce a uskutočnili aj viaceré exkurzie.

Okrem toho boli programy Národného parku Dunajské luhy začlenené do voliteľného povinného predmetu na vyššom stupni školy.

nationalpark-donau-auen-partnerschulen_schwechat.JPG

Wolfsthal

Výsadba duba v školskej záhrade znamenala začiatok spolupráce so základnou školou Wolfsthal v novembri 2019: deti v treťom a štvrtom ročníku bude teraz na vyučovaní sprevádzať Národný park Donau-Auen.

Čakajú ich niekoľkohodinové výlety počas rôznych ročných období. Témy zahŕňajú stopovanie a skúsenosti s využívaním všetkých zmyslov, spoznávanie jarnej vegetácie a druhového bohatstva lužnej krajiny.

Nationalpark-Donau-Auen-Schulen_Wolfsthal.jpg

Ostatné lokality

V roku 2016 sa začala spolupráca s BG/BRG Groß Enzersdorf, ktorá pokračovala až do roku 2019. Kooperácia sa zamerala hlavne na spoznávanie národného parku a na tému obojživelníky.

V školskom roku 2020/21 sa začala spolupráca so základnou školou v Hainburgu. V centre pozornosti boli programy so žiakmi zamerané na spoznávanie živočíchov dunajských luhov, tak sa napríklad vyhľadávali bobry resp. bobrie stopy.

Spolupráca so základnou školou Orth v rámci projektu Interreg Ecoregion SKAT sa začala aj v školskom roku 2020/21. Aj na tejto škole sa realizovali programy na tému živočíchy dunajských luhov.

Aj spolupráca s NMS Marchegg sa začala prostredníctvom projektu Ecoregion SKAT. Tu sa žiaci oboznámia s prírodnými oblasťami v ich bezprostrednom okolí, s rezerváciou WWF Marchauen a susednými prírodnými rezerváciami, ako aj s Národným parkom. Program zahŕňa hlavne exkurzie zamerané na obojživelníky a vodné plochy lužných lesov, ako aj pozorovanie vtákov. Okrem toho sa v škole zorganizovalo niekoľko podujatí.

nationalpark-donau-auen-partnerschulen_marchegg.jpg
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.