Ekoregión SKAT

Od januára 2020 je Národný park Donau-Auen partnerom v cezhraničnom projekte „Ekoregión SKAT“. Projekt je spolufinancovaný v rámci Kooperačného programu INTERREG V-A SK-AT a potrvá do konca roku 2022.

K hlavným cieľom patrí hlbšia cezhraničná kooperácia medzi aktérmi v oblasti ochrany prírody ako aj koncepcia a tvorba ponúk v oblasti ekovýchovy pre turizmus pre región rieky Moravy a Dunaja za účasti miestneho obyvateľstva v Rakúsku a na Slovensku.

Pre Národný park Donau-Auen znamená Ekoregión SKAT aj stálu aktivitu mimo národného parku a v cezhraničnom rámci. V spolupráci s Region Marchfeld sú identifikované hodnotné krajinné prvky a prírodné pamiatky, ktoré budú prezentované v rámci Dolnorakúskej krajinskej výstavy 2022 v zámku Marchegg.

V rámci náučného kurzu pre sprievodcov prírodou a rangerov/rangerky Národného parku získajú záujemci o prírodu možnosť prehĺbiť svoje poznatky a sprevádzať hostí Dolnorakúskej krajinskej výstavy prírodnými klenotmi regiónu. Predmetom podpory sú aj cezhraničné aktivity kooperácií Národného parku so školami a juniorskými rangerskými tábormi prostredníctvom exkurzií do slovenských prírodných lokalít a školských výmen. Štúdia o prírodných klenotoch mimo chránených území je podnetom pre iniciatívy ochrany prírody v regióne. Workshopy a prechádzky prírodou v obciach majú za cieľ zapojiť a získať pre vec miestnych obyvateľov.

Ďalšími partnermi projektu v Rakúsku sú Region Marchfeld a Národný park Neusiedler See – Seewinkel (Neziderské jazero – Seewinkel). Partnermi projektu na Slovensku sú Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Štátna ochrana prírody (ŠOP) a DAPHNE (Mimovládna organizácia zameraná na ekovýchovu).