Ekoregión SKAT

Od januára 2020 je Národný park Donau-Auen partnerom v cezhraničnom projekte „Ekoregión SKAT“. Projekt je spolufinancovaný v rámci Kooperačného programu INTERREG V-A SK-AT a potrvá do konca roku 2022.

K hlavným cieľom patrí hlbšia cezhraničná kooperácia medzi aktérmi v oblasti ochrany prírody ako aj koncepcia a tvorba ponúk v oblasti ekovýchovy pre turizmus pre región rieky Moravy a Dunaja za účasti miestneho obyvateľstva v Rakúsku a na Slovensku.

Pre Národný park Donau-Auen znamená Ekoregión SKAT aj stálu aktivitu mimo národného parku a v cezhraničnom rámci. V spolupráci s Region Marchfeld sú identifikované hodnotné krajinné prvky a prírodné pamiatky.

Nationalpark-Donau-Auen-EcoRegion.jpg

V rámci náučného kurzu pre sprievodcov prírodou a rangerov/rangerky Národného parku získajú záujemci o prírodu možnosť prehĺbiť svoje poznatky a sprevádzať hostí Dolnorakúskej krajinskej výstavy prírodnými klenotmi regiónu. Predmetom podpory sú aj cezhraničné aktivity kooperácií Národného parku so školami a juniorskými rangerskými tábormi prostredníctvom exkurzií do slovenských prírodných lokalít a školských výmen. Workshopy a prechádzky prírodou v obciach majú za cieľ zapojiť a získať pre vec miestnych obyvateľov.

Štúdia o prírodných klenotoch mimo chránených území je podnetom pre iniciatívy ochrany prírody v regióne.
Download 'KLENOTY V MARCHFELDE: Štúdia o hodnotných krajinných prvkoch a prírodných pamiatkach mimo chránených území 2020 – 2022'

Ďalšími partnermi projektu v Rakúsku sú Region Marchfeld a Národný park Neusiedler See – Seewinkel (Neziderské jazero – Seewinkel). Partnermi projektu na Slovensku sú Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Štátna ochrana prírody (ŠOP) a DAPHNE (Mimovládna organizácia zameraná na ekovýchovu).

Nationalpark-Donau-Auen-EcoRegion2.JPG
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.