Turizmus

Jedinečnosť územia Národného parku Donau-Auen spočíva vtom, že spája dve európske metropoly a je situované v historicky významnej kultúrnej krajine. Svojimi činnosťami, ako aj vzájomnou spoluprácou s regionálnymi podnikmi, ovplyvňuje národný park rozvoj celého regiónu a pomáha zvyšovať jeho celkovú hodnotu. Spolupráca a partnerstvo národného parku s ďalšími turistickými centrami v regióne, ako sú napr. Archeologický park Carnuntum, Schloss Hof a lovecký zámok Eckartsau, sa odzrkadľuje v rôznych spoločných podujatiach a aktivitách.

Národný park Donau-Auen je súčasťou turistickej destinácie Donau NÖ, Römerland Carnuntum - Marchfeld a Weinviertel Tourismus, Marchfeld. Patrí tiež medzi najnavštevovanejšie turistické ciele a je partnerom NÖ Card.

Príroda národného parku je tiež súčasťou väčšieho územného celku: Dunajsko-moravských luhov, ktoré predstavujú vzájomne prepojený a viac-menej ucelený ekosystém. V zmysle ochrany prírody sa preto v rámci prírodného turizmu posilňuje spolupráca pozdĺž Dunaja a Moravy.

Nationalpark-Donau-Auen-Region.jpg

Informácie

Donau Niederösterreich, Regionalbüro Römerland Carnuntum - Marchfeld,
Hauptstraße 3, 2404 Petronell
e-mail: carnuntum-marchfeld@donau.com

Weinviertel Tourismus GmbH,
Wiener Straße 1, 2170 Poysdorf
e-mail: info@weinviertel.at

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.