Ecovisit SKAT

Od novembra 2023 do októbra 2026 sa v rámci projektu "Ecovisit SKAT" bude realizovať cezhraničná spolupráca viacerých organizácií na ochranu prírody. Na projektovom území Rakúska a Slovenska s ich cennými prírodnými územiami, ktoré sú senzibilné na negatívny vplyv ľudského faktora, rastie tlak návštevníkov a ľudia zo stále viac rastúcich miest Viedne a Bratislavy hľadajú oddych v prírode. V projekte Ecovisit SKAT sa návštevníci čoraz viac zapájajú do ochrany prírody. Bol predložený na financovanie v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT. Ďalšie informácie o programe financovania: Interreg Slovensko - Rakúsko (sk-at.eu).

Projekt má dva ťažiskové body:

Ponuky pre návštevníkov a ich usmerňovanie

  • Vytvorenie medziregionálneho výskumu návštevníkov s cieľom analyzovať motívy, záujmy a pôvod návštevníkov

  • Ďalší rozvoj zariadení pre návštevníkov, ako sú ekocentrá alebo tematické turistické trasy

  • Výstavy (putovné) sprevádzané hodnotením kvality s účasťou návštevníkov

  • Rozvoj environmentálnych didaktických programov a sprostredkovanie vzdelávacích materiálov

  • Zvyšovanie povedomia a práca s verejnosťou - pre širokú verejnosť a odborníkov (konferencie, publikácie, podujatia)

Renaturalizácia prírodných plôch na území projektu

  • Manažmentské opatrenia na renaturalizáciu, ako je zalesňovanie, pasenie a kosenie

  • Účasť dobrovoľníckych skupín a škôl na renaturalizačných prácach ako vzdelávacie opatrenie

Ako projektoví partneri Národného parku Donau-Auen sú do spolupráce na projekte Ecovisit SKAT zapojení Region Marchfeld, organizácia DAPHNE a Štátna ochrana prírody SR .

nationalpark-donau-auen-ecovisit.jpg
nationalpark-donau-auen-interreg-logo-slovakia---austria.jpg
nationalpark-donau-auen-logoleiste-ecovisit.jpg
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.