Fauna

Blatniak tmavý
Umbra krameri

Domovom blatniaka tmavého, malej nenápadnej rybky, sú bažinaté vody a sedimentačné zóny. Dlhé roky bol tento druh...

Podrobnosti

Bobor vodný (euroázijský)
Castor fiber

Bobor je najväčší hlodavec severnej hemisféry. Je dobre prispôsobený životu vo vode: svojou hustou srsťou,...

Podrobnosti

Boleň dravý
Aspius aspius

Boleň je v Európe jedinou dravou kaprovitou rybou. Kedysi bol boleň veľmi rozšírenou rybou, dnes sa vyskytuje...

Podrobnosti

Diviak lesný
Sus scrofa

Diviak lesný žije v lesoch a uprednostňuje vlhké oblasti. Je všežravec. Stavba jeho tela s klinovitou hlavou mu...

Podrobnosti

Divý kapor (tzv. sazan)
Cyprinus carpio carpio

Pôvodný divý kapor, predok plemena všetkých chovných kaprov, je zaradený medzi kriticky ohrozené druhy rýb. V...

Podrobnosti

Európska korytnačka močiarna
Emys orbicularis

Kedysi bolo mäso korytnačiek obľúbeným pôstnym jedlom a preto bola často lovená vo veľkom. Dnes je korytnačka...

Podrobnosti

Fuzáč veľký
Cerambyx cerdo

Fuzáč veľký, zvaný aj fuzáč obrovský, dĺžkou svojho tela - 5 cm patrí medzi najväčšie domáce chrobáky z čeľade...

Podrobnosti

Hadovka lesklá
Calopteryx splendens

Hadovka je svojím kovovo-modro-jagavým sfarbením veľmi nápadný druh vážky. V národnom parku sa zdržiava zväčša pri...

Podrobnosti

Haja tmavá
Milvus migrans

Haja tmavá, tmavo sfarbený vták veľkosti kane, je viazaný na otvorenú a čiastočne otvorenú krajinu s vodnými...

Podrobnosti

Chrapkáč poľný
Crex crex

V časoch korunného princa Rudolfa bol chrapkáč poľný častým obyvateľom lúk dunajských luhov. Dnes patrí tento...

Podrobnosti

Jeleň lesný
Cervus elaphus

Jeleň lesný žije v rozľahlých presvetlených lesoch, ale obýva skoro všetky európske biotopy, od nížin až po územie...

Podrobnosti

Jeseter malý
Acipenser ruthenus

Tento druh jesetera je jediným druhom jeseterovitých rýb, ktorý celoročne prežíva v sladkých vodách. V Dunaji je...

Podrobnosti

Klinovka hadia
Ophiogomphus cecilia

V súčasnosti je klinovka hadia na celom území Európy kriticky ohrozeným druhom. Aj v národnom parku sa objavuje...

Podrobnosti

Kolok veľký
Zingel zingel

Kolok veľký patrí dočeľade ostriežovitých rýb. Vyskytuje sa iba v Dunaji a niektorých jeho prítokoch.

Podrobnosti

Korčuliarka
Gerris sp.

Korčuliarky sú prvým druhom hmyzu, ktorý sa dá pozorovať na vodnej hladine už skoro na jar.

Podrobnosti

Kulík riečny
Charadrius dubius

Kulík riečny je svojím vzhľadom a spôsobom života plne prispôsobený neistým podmienkam oblastí dravých dynamických...

Podrobnosti

Kunka červenobruchá
Bombina bombina

Zo stojatých mlák lužnej krajiny sa často ozýva melodické húkanie samčeka kunky červenobruchej ...

Podrobnosti

Lopatka dúhová
Rhodeus sericeus amarus (Bloch)

V čase párenia samček vystavuje na obdiv tmavočervené bruško, ostatnú časť roka sú malé strieborné lopatky skôr...

Podrobnosti

Májka fialová
Meloë violaceus

Májka fialová je veľmi nápadný, pomalý, tlstý chrobák s kovovo-dúhovo-modro sfarbeným telom, ktorý nevie lietať....

Podrobnosti

Mlok dunajský
Triturus dobrogicus

Mloky sú obojživelníky, ktoré kedysi ľudia pokladali za drakov. V Národnom praku Donau-Auen sú títo neškodní...

Podrobnosti

Močiarka nafúknutá
Viviparus contectus

Tento výrazný vodný ulitník je pomalým a pokojným živočíchom a je ľahko rozpoznateľný podľa veľkosti. Vyskytuje sa...

Podrobnosti

Modlivka zelená
Mantis religiosa

Modlivka zelená je druh z čeľade modlivkovité (Mantidae), radu Mantodea, modlivky. So...

Podrobnosti

Mrena severná
Barbus barbus

Mrena je typickým druhom ryby vo voľne tečúcom úseku Dunaja. Žije v silnejších prúdoch blízko dna rieky.

Podrobnosti

Orliak morský
Haliaeetus albicilla

Orliak morský má rozpätie krídel 2,5 m a je najväčším orlom v Európe. Na svojich obrovských krídlach dravec...

Podrobnosti

Pestroň vlkovcový
Zerynthia polyxena

Pestroň vlkovcový je druh motýľa z čeľade vidlochvostovitých (Papilionidae). Ako napovedá jeho druhové...

Podrobnosti

Rak riečny
Astacus astacus

Európsky rak riečny je naším najväčším prirodzene sa vyskytujúcim druhom raka. Výrazné dve klepetá majú na povrchu...

Podrobnosti

Roháč veľký
Lucanus cervus

Roháč veľký je najväčším chrobákom v národnom parku ako aj v celej Európe. U tohto impozantného druhu sa prejavuje...

Podrobnosti

Rosnička zelená
Hyla arborea arborea

Rosnička je žabka svetlozelenej farby, ktorá žije na listoch stromov. Na oboch končatinách má vankúšikové priľnavé...

Podrobnosti

Rybárik riečny
Alcedo atthis

V dunajských luhoch sa dá často pozorovať tento „lietajúci klenot“, keďže v rámci Rakúska tu stále nachádza...

Podrobnosti

Schlingnatter
Coronella austriaca austriaca

Užovky hladké sú nejedovaté a neškodné hady. Často si ich však ľudia mýlia s vretenicami, ktoré sa na území...

Podrobnosti

Skokan štíhly
Rana dalmatina

Vnímavý návštevník národného parku sa počas svojej prechádzky často stretne so skokanmi. Zväčša si však tieto...

Podrobnosti

Skokan zelený
Pelophylax kl. esculentus

Už latinský názov tohto skokana naznačuje, že tento v minulosti hojný druh bol ľuďmi vyhľadávanou gurmánskou...

Podrobnosti

Sladkovodné hubky
Spongillidae div.

Sladkovodné hubky sú čeľaďou, ktorá patrí do živočíšneho kmeňa hubky. Na rozdiel od svojich nápadných príbuzných...

Podrobnosti

Sladkovodné lastúrniky korýtka
Unio sp.

Často si existenciu sladkovodných lastúrnikov v rieke uvedomíme až vtedy, keď objavíme na jej brehoch ich otvorené...

Podrobnosti

Strehúň
Arctosa cinerea

Je veľkou vzácnosťou, keď sa tento pavúk dá pozorovať mimo svojho rúrkovitého úkrytu v piesočnatom brehu rieky....

Podrobnosti

Strehúň škvrnitý
Lycosa singoriensis

Človeku sa naskytne len veľmi zriedkavo príležitosť uvidieť na vlastné oči veľkého exotického pavúka so zvučným...

Podrobnosti

Syseľ pasienkový
Spermophilus citellus

Syseľ je hlodavec a patri do čeľade vevericovitých. V svojom okolí na seba upozorňuje prenikavým pískaním. Svojím...

Podrobnosti

Šidlo obrovské
Anax imperator

Šidlo obrovské, tento „vládca povetria“ nad naším vodstvom, patrí medzi naše najväčšie domáce vážky. Počas teplých...

Podrobnosti

Škľabka riečna
Anodonta anatina

Počas vodných expedícií v Národnom parku Donau-Auen (splavy so sprievodcom) sa návštevníci vždy stretnú so živými...

Podrobnosti

Šťuka severná
Esox lucius

Šťuka je charakteristická dlhým pretiahnutým telom a hlavou s pretiahnutými zobákovitými ústami. Cez deň sa ukrýva...

Podrobnosti

Užovka fŕkaná
Natrix tessellata tessellata

Život užovky fŕkanej je viazaný hlavne na vodné prostredie. Vie výborne plávať i potápať sa, pričom vydrží pod...

Podrobnosti

Užovka obojková
Natrix natrix natrix

Užovka obojková sa dá ľahko určiť podľa dvoch žltých škvŕn, ktoré má umiestnené za hlavou. Je vynikajúcim plavcom...

Podrobnosti

Užovka stromová
Zamenis longissimus

Symbolom Aeskulapa, starovekého gréckeho boha lekárstva, sa stala Aeskulapova palica ovinutá hadom. Dodnes slúži...

Podrobnosti

Vážka dvojškvrnná
Epitheca bimaculata

Populácie živočíchov, ktoré sa vyskytujú v Národnom parku Donau-Auen sú pre štát tak isto dôležité ako tie, ktoré...

Podrobnosti

Vodniak vysoký
Lymnaea stagnalis

Vodniak vysoký je aktívny po celý rok. S výnimkou veľmi silných mrazivých období sa dajú pozorovať aj pod ľadom,...

Podrobnosti

Volavka popolavá
Ardea cinerea

Volavky popolavé sú majestátne vtáky, ktoré sa v lužnej krajine len ťažko dajú prehliadnuť. V národnom parku sa...

Podrobnosti

Výr skalný
Bubo bubo

Výr skalný patrí do radu sovotvaré. Je najväčším druhom sovy v Európe. Svojou veľkosťou je len o niečo menší ako...

Podrobnosti