Fauna

Nationalpark-Donau-Auen-34581-75-Fauna-WT-Fische-Europaischer-Hundsfisch,Klein.jpg

Blatniak tmavý
Umbra krameri

Domovom blatniaka tmavého, malej nenápadnej rybky, sú bažinaté vody a sedimentačné zóny. Dlhé roky bol tento druh nezvestný, až v roku 1992 bol v dunajských luhoch jeho výskyt opäť potvrdený.

Podrobnosti
nationalpark-donau-auen-biber_kern.jpg

Bobor vodný (euroázijský)
Castor fiber

Bobor je najväčší hlodavec severnej hemisféry. Je dobre prispôsobený životu vo vode: svojou hustou srsťou, plávacími blanami a uzatvárateľnými ušnými otvormi. Vydrží sa potápať pod vodou až 15 minút, a dokonca aj v zime pod ľadom.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-Rapfen-Schied-1,Karelj,-Public-domain,-via-Wikimedia-Commons.jpg

Boleň dravý
Aspius aspius

Boleň je v Európe jedinou dravou kaprovitou rybou. Kedysi bol boleň veľmi rozšírenou rybou, dnes sa vyskytuje zriedkavejšie.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-1375-4-WT-Saugetiere-Wildschwein-im-Winter,--Antonicek.jpg

Diviak lesný
Sus scrofa

Diviak lesný žije v lesoch a uprednostňuje vlhké oblasti. Je všežravec. Stavba jeho tela s klinovitou hlavou mu umožňuje rýchle lámanie podrastu. Vyznačuje sa veľmi dobrým sluchom a čuchom, svalnatý rypák mu pomáha pri hľadaní potravy.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-48821-75-Fauna-WT-Fische-Wildkarpfen,Urbanek.jpg

Divý kapor (tzv. sazan)
Cyprinus carpio carpio

Pôvodný divý kapor, predok plemena všetkých chovných kaprov, je zaradený medzi kriticky ohrozené druhy rýb. V národnom parku sa robia opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu daného druhu.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-11400-3-WT-Reptilien-Sumpfschildkr,KernB.jpg

Európska korytnačka močiarna
Emys orbicularis

Prirodzeným životným prostredím korytnačky močiarnej je pomaly tečúca voda, tiché staré ramená riek, rybníky a močiare. Je rozšírená po celom území Národného parku Donau-Auen.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-23862-5-Fauna-WL-Insekten-Eichenbock,Heissenberger.jpg

Fuzáč veľký
Cerambyx cerdo

Fuzáč veľký, zvaný aj fuzáč obrovský, dĺžkou svojho tela - 5 cm patrí medzi najväčšie domáce chrobáky z čeľade fuzáčovitých.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-6421-5-Fauna-WL-Insekten-gebandertePrachtlibelle,-GeertsB.jpg

Hadovka lesklá
Calopteryx splendens

Hadovka je svojím kovovo-modro-jagavým sfarbením veľmi nápadný druh vážky. V národnom parku sa zdržiava zväčša pri prietočných starých ramenách, málokedy vo väčších kŕdľoch.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-1389-1-WT-Vogel-Schwarzmilan,AntonicekB.jpg

Haja tmavá
Milvus migrans

Haja tmavá, tmavo sfarbený vták veľkosti kane, je viazaný na otvorenú a čiastočne otvorenú krajinu s vodnými plochami a lesom, ako aj priaznivým podnebím. Je to typický vták lužnej krajiny a je charakteristickým druhom dunajských luhov.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-9470-1-Fauna-WT-Vogel-Wachtelkonig,BirdLifeB.jpg

Chrapkáč poľný
Crex crex

V časoch korunného princa Rudolfa bol chrapkáč poľný častým obyvateľom lúk dunajských luhov. Dnes patrí tento takmer vyhynutý druh k ornitologickým pokladom národného parku. Život tohto rýchleho bežca v rozsiahlych mokradiach ostáva pre pozorovateľov skrytý.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-23422-4-Fauna-WT-Saugetiere-RothirschLeberegelmonitoring,KovacsB.jpg

Jeleň lesný
Cervus elaphus

Jeleň lesný žije v rozľahlých presvetlených lesoch, ale obýva skoro všetky európske biotopy, od nížin až po územie Álp, nížinné riečne luhy až po vysokohorské plošiny. Je to najväčší živočíšny druh žijúci v dunajských luhoch a v práve tomto prostredí narastá do mohutných rozmerov.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-23665-75-Fauna-WT-Fische-Sterlet,Kern.JPG

Jeseter malý
Acipenser ruthenus

Tento druh jesetera je jediným druhom jeseterovitých rýb, ktorý celoročne prežíva v sladkých vodách. V Dunaji je silne ohrozeným druhom.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-6350-1-WT-Vogel-Flussuferlaufer-Thaler.jpg

Kalužiačik malý
Actitis hypoleucos

Let kalužiačika malého je nezameniteľný s letom iného vtáka. Najprv letí veľmi nízko nad vodou a potom strieda let s plochým mávaním krídel s kĺzavým letom, kedy má krídla zahnuté dozadu.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-Grune-Flussjungfer-Grune-Keiljungfer2,Zdenek-Chalupa.JPG

Klinovka hadia
Ophiogomphus cecilia

V súčasnosti je klinovka hadia na celom území Európy kriticky ohrozeným druhom. Aj v národnom parku sa objavuje iba zriedkavo.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-14601-75-Fauna-WT-Fische-Zingel,Jurajda.jpg

Kolok veľký
Zingel zingel

Kolok veľký patrí dočeľade ostriežovitých rýb. Vyskytuje sa iba v Dunaji a niektorých jeho prítokoch.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-27915-5-Fauna-WL-Insekten-Wasserlaufer,SchneiderB.jpg

Korčuliarka
Gerris sp.

Korčuliarky sú prvým druhom hmyzu, ktorý sa dá pozorovať na vodnej hladine už skoro na jar. Jedinci týchto druhov merajú od 6 do 20 mm.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-1227-1-Fauna-WT-Vogel-Flussregenpfeifer,RolandB.jpg

Kulík riečny
Charadrius dubius

Kulík riečny je svojím vzhľadom a spôsobom života plne prispôsobený neistým podmienkam oblastí dravých dynamických riek. Je závislý na novo vytvorených štrkovitých a piesčitých plochách, ktoré nie sú porastené takmer žiadnou vegetáciou.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-49674-2-WT-Amphibien-Rotbauchunke-Weibchen,Baumgartner.JPG

Kunka červenobruchá
Bombina bombina

Zo stojatých mlák lužnej krajiny sa často ozýva melodické húkanie samčeka kunky červenobruchej "uuh..uuh..uuh.." .Po záplavách sa kunky často vyskytujú v periodických stojatých vodách na podmočených lúkach.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-5695-75-Fauna-WT-Fische-Bitterling,Grotensohn.jpg

Lopatka dúhová
Rhodeus sericeus amarus (Bloch)

V čase párenia samček vystavuje na obdiv tmavočervené bruško, ostatnú časť roka sú malé strieborné lopatky skôr nenápadné. Ich reprodukcia je viazaná na škľabky veľké.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-49580_00060-5-Fauna-WL-Insekten-Olkafer,Baumgartner.JPG

Májka fialová
Meloë violaceus

Májka fialová je veľmi nápadný, pomalý, tlstý chrobák s kovovo-dúhovo-modro sfarbeným telom, ktorý nevie lietať. Má ale veľmi zaujímavý spôsob života. Májka je najjedovatejším chrobákom v lužnej krajine!

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-44615-2-Fauna-Amphibien-Donaukammmolch,WernerBartschB.jpg

Mlok dunajský
Triturus dobrogicus

Mloky sú obojživelníky, ktoré kedysi ľudia pokladali za drakov. V Národnom praku Donau-Auen sú títo neškodní obyvatelia stojatých zarastených vôd jednými z najkrajších a najzaujímavejších príkladov druhovej pestrosti dunajských luhov.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-4427-5-Fauna-WL-Weichtiere-Sumpfdeckelschnecke,bGrotensohn.jpg

Močiarka nafúknutá
Viviparus contectus

Tento výrazný vodný ulitník je pomalým a pokojným živočíchom a je ľahko rozpoznateľný podľa veľkosti. Vyskytuje sa v oblasti vyschnutých vodných plôch, kde sa pred vyschnutím chráni viečkom, ktoré má prirastené k nohe a presne zapadá do ústia ulity.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-35189-5-Fauna-WL-Insekten-GottesanbeterinWeibchenLobau,Baumgartner.JPG

Modlivka zelená
Mantis religiosa

Modlivka zelená je druh z čeľade modlivkovité (Mantidae), radu Mantodea, modlivky. So zdvihnutými prednými nohami striehne a loví hmyz.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-9294-75-Fauna-WT-Fische-Barbe,Grotensohn.jpg

Mrena severná
Barbus barbus

Mrena je typickým druhom ryby vo voľne tečúcom úseku Dunaja. Žije v silnejších prúdoch blízko dna rieky.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-50045-1-Fauna-WT-Vogel--Seeadler-im-Flug,piliophotosB.jpg

Orliak morský
Haliaeetus albicilla

Orliak morský má rozpätie krídel 2,5 m a je najväčším orlom v Európe. Na svojich obrovských krídlach dravec neúnavne poletuje vo veľkej výške nad zemou.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-14844-5-Fauna-WL-Insekten-Osterluzeifalter,-Gepp.jpg

Pestroň vlkovcový
Zerynthia polyxena

Pestroň vlkovcový je druh motýľa z čeľade vidlochvostovitých. Ako napovedá jeho druhové meno, jeho životný cyklus úzko súvisí s rastlinou vlkovec európsky, ktorá je jeho jedinou živnou rastlinou.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-6271-5_8-Fauna-Krebse-Edelkrebs-2004-Werger.jpg

Rak riečny
Astacus astacus

Európsky rak riečny je naším najväčším prirodzene sa vyskytujúcim druhom raka. Výrazné dve klepetá majú na povrchu granulovitú štruktúru a slúžia nielen na lov a udržanie potravy, ale aj na stavbu úkrytu a na vlastnú obranu.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-11134-5-Fauna-WL-Insekten,Hirschkafer,bSendorZeman.jpg

Roháč veľký
Lucanus cervus

Roháč veľký je najväčším chrobákom v národnom parku ako aj v celej Európe. Samce majú mohutne vyvinuté hryzadlá v tvare parohov a sú podstatne väčšie ako samičky, ktorých hryzadlá majú normálny tvar.

Podrobnosti
  • 1
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.