Fauna

Nationalpark-Donau-Auen-34581-75-Fauna-WT-Fische-Europaischer-Hundsfisch,Klein.jpg

Blatniak tmavý
Umbra krameri

Domovom blatniaka tmavého, malej nenápadnej rybky, sú bažinaté vody a sedimentačné zóny. Dlhé roky bol tento druh nezvestný, až v roku 1992 bol v dunajských luhoch jeho výskyt opäť potvrdený.

Podrobnosti
nationalpark-donau-auen-biber_kern.jpg

Bobor vodný (euroázijský)
Castor fiber

Bobor je najväčší hlodavec severnej hemisféry. Je dobre prispôsobený životu vo vode: svojou hustou srsťou, plávacími blanami a uzatvárateľnými ušnými otvormi. Vydrží sa potápať pod vodou až 15 minút, a dokonca aj v zime pod ľadom.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-Rapfen-Schied-1,Karelj,-Public-domain,-via-Wikimedia-Commons.jpg

Boleň dravý
Aspius aspius

Boleň je v Európe jedinou dravou kaprovitou rybou. Kedysi bol boleň veľmi rozšírenou rybou, dnes sa vyskytuje zriedkavejšie.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-1375-4-WT-Saugetiere-Wildschwein-im-Winter,--Antonicek.jpg

Diviak lesný
Sus scrofa

Diviak lesný žije v lesoch a uprednostňuje vlhké oblasti. Je všežravec. Stavba jeho tela s klinovitou hlavou mu umožňuje rýchle lámanie podrastu. Vyznačuje sa veľmi dobrým sluchom a čuchom, svalnatý rypák mu pomáha pri hľadaní potravy. Je aktívny za súmraku a v noci, cez deň oddychuje v húštine alebo v jamách, ktoré si sám vyhrabal.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-48821-75-Fauna-WT-Fische-Wildkarpfen,Urbanek.jpg

Divý kapor (tzv. sazan)
Cyprinus carpio carpio

Pôvodný divý kapor, predok plemena všetkých chovných kaprov, je zaradený medzi kriticky ohrozené druhy rýb. V národnom parku sa robia opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu daného druhu.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-11400-3-WT-Reptilien-Sumpfschildkr,KernB.jpg

Európska korytnačka močiarna
Emys orbicularis

Kedysi bolo mäso korytnačiek obľúbeným pôstnym jedlom a preto bola často lovená vo veľkom. Dnes je korytnačka močiarna ohrozeným druhom v dôsledku ničenia jej biotopov, ktoré okrem vodného prostredia musia mať na blízku aj suchšie piesčité územia, kam korytnačka znáša a zahrabáva svoje vajíčka.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-23862-5-Fauna-WL-Insekten-Eichenbock,Heissenberger.jpg

Fuzáč veľký
Cerambyx cerdo

Fuzáč veľký, zvaný aj fuzáč obrovský, dĺžkou svojho tela - 5 cm patrí medzi najväčšie domáce chrobáky z čeľade fuzáčovitých.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-6421-5-Fauna-WL-Insekten-gebandertePrachtlibelle,-GeertsB.jpg

Hadovka lesklá
Calopteryx splendens

Hadovka je svojím kovovo-modro-jagavým sfarbením veľmi nápadný druh vážky. V národnom parku sa zdržiava zväčša pri prietočných starých ramenách, málokedy vo väčších kŕdľoch.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-1389-1-WT-Vogel-Schwarzmilan,AntonicekB.jpg

Haja tmavá
Milvus migrans

Haja tmavá, tmavo sfarbený vták veľkosti kane, je viazaný na otvorenú a čiastočne otvorenú krajinu s vodnými plochami a lesom, ako aj priaznivým podnebím. Je to typický vták lužnej krajiny a je charakteristickým druhom dunajských luhov. Je však aj najzriedkavejším rakúskym dravcom.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-9470-1-Fauna-WT-Vogel-Wachtelkonig,BirdLifeB.jpg

Chrapkáč poľný
Crex crex

V časoch korunného princa Rudolfa bol chrapkáč poľný častým obyvateľom lúk dunajských luhov. Dnes patrí tento takmer vyhynutý druh k ornitologickým pokladom národného parku. Život tohto rýchleho bežca v rozsiahlych mokradiach ostáva pre pozorovateľov skrytý. O to viac prekvapí jeho prenikavý „spev“, ktorým sa ozýva v noci.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-23422-4-Fauna-WT-Saugetiere-RothirschLeberegelmonitoring,KovacsB.jpg

Jeleň lesný
Cervus elaphus

Jeleň lesný žije v rozľahlých presvetlených lesoch, ale obýva skoro všetky európske biotopy, od nížin až po územie Álp, nížinné riečne luhy až po vysokohorské plošiny. Je to najväčší živočíšny druh žijúci v dunajských luhoch a v práve tomto prostredí narastá do mohutných rozmerov.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-23665-75-Fauna-WT-Fische-Sterlet,Kern.JPG

Jeseter malý
Acipenser ruthenus

Tento druh jesetera je jediným druhom jeseterovitých rýb, ktorý celoročne prežíva v sladkých vodách. V Dunaji je silne ohrozeným druhom.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-Grune-Flussjungfer-Grune-Keiljungfer2,Zdenek-Chalupa.JPG

Klinovka hadia
Ophiogomphus cecilia

V súčasnosti je klinovka hadia na celom území Európy kriticky ohrozeným druhom. Aj v národnom parku sa objavuje iba zriedkavo. V rámci LIFE-projektov sa tu preto realizujú špeciálne podporné projekty na záchranu tohto vzácneho vodného druhu hmyzu.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-14601-75-Fauna-WT-Fische-Zingel,Jurajda.jpg

Kolok veľký
Zingel zingel

Kolok veľký patrí dočeľade ostriežovitých rýb. Vyskytuje sa iba v Dunaji a niektorých jeho prítokoch.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-27915-5-Fauna-WL-Insekten-Wasserlaufer,SchneiderB.jpg

Korčuliarka
Gerris sp.

Korčuliarky sú prvým druhom hmyzu, ktorý sa dá pozorovať na vodnej hladine už skoro na jar.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-1227-1-Fauna-WT-Vogel-Flussregenpfeifer,RolandB.jpg

Kulík riečny
Charadrius dubius

Kulík riečny je svojím vzhľadom a spôsobom života plne prispôsobený neistým podmienkam oblastí dravých dynamických riek. Je závislý na novo vytvorených štrkovitých a piesčitých plochách, ktoré nie sú porastené takmer žiadnou vegetáciou. Tento druh, ktorý v minulosti bežne hniezdil napr. na brehoch riek Dunaj, Inn, a Dráva, stratil reguláciou týchto riek svoj biotop a skoro vymizol.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-49674-2-WT-Amphibien-Rotbauchunke-Weibchen,Baumgartner.JPG

Kunka červenobruchá
Bombina bombina

Zo stojatých mlák lužnej krajiny sa často ozýva melodické húkanie samčeka kunky červenobruchej "uuh..uuh..uuh.." .Po záplavách sa kunky často vyskytujú v periodických stojatých vodách na podmočených lúkach.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-5695-75-Fauna-WT-Fische-Bitterling,Grotensohn.jpg

Lopatka dúhová
Rhodeus sericeus amarus (Bloch)

V čase párenia samček vystavuje na obdiv tmavočervené bruško, ostatnú časť roka sú malé strieborné lopatky skôr nenápadné. Ich reprodukcia je viazaná na škľabky veľké.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-49580_00060-5-Fauna-WL-Insekten-Olkafer,Baumgartner.JPG

Májka fialová
Meloë violaceus

Májka fialová je veľmi nápadný, pomalý, tlstý chrobák s kovovo-dúhovo-modro sfarbeným telom, ktorý nevie lietať. Má ale veľmi zaujímavý spôsob života. Májka je najjedovatejším chrobákom v lužnej krajine!

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-44615-2-Fauna-Amphibien-Donaukammmolch,WernerBartschB.jpg

Mlok dunajský
Triturus dobrogicus

Mloky sú obojživelníky, ktoré kedysi ľudia pokladali za drakov. V Národnom praku Donau-Auen sú títo neškodní obyvatelia stojatých zarastených vôd jednými z najkrajších a najzaujímavejších príkladov druhovej pestrosti dunajských luhov.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-4427-5-Fauna-WL-Weichtiere-Sumpfdeckelschnecke,bGrotensohn.jpg

Močiarka nafúknutá
Viviparus contectus

Tento výrazný vodný ulitník je pomalým a pokojným živočíchom a je ľahko rozpoznateľný podľa veľkosti. Vyskytuje sa v oblasti vyschnutých vodných plôch, kde sa pred vyschnutím chráni viečkom, ktoré má prirastené k nohe a presne zapadá do ústia ulity.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-35189-5-Fauna-WL-Insekten-GottesanbeterinWeibchenLobau,Baumgartner.JPG

Modlivka zelená
Mantis religiosa

Modlivka zelená je druh z čeľade modlivkovité (Mantidae), radu Mantodea, modlivky. So zdvihnutými prednými nohami striehne a loví hmyz.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-9294-75-Fauna-WT-Fische-Barbe,Grotensohn.jpg

Mrena severná
Barbus barbus

Mrena je typickým druhom ryby vo voľne tečúcom úseku Dunaja. Žije v silnejších prúdoch blízko dna rieky.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-50045-1-Fauna-WT-Vogel--Seeadler-im-Flug,piliophotosB.jpg

Orliak morský
Haliaeetus albicilla

Orliak morský má rozpätie krídel 2,5 m a je najväčším orlom v Európe. Na svojich obrovských krídlach dravec neúnavne poletuje vo veľkej výške nad zemou. Zimné ročné obdobie orliak prežíva v moravsko-dunajských luhoch, v Seewinkel a v severnej časti Waldviertel.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-14844-5-Fauna-WL-Insekten-Osterluzeifalter,-Gepp.jpg

Pestroň vlkovcový
Zerynthia polyxena

Pestroň vlkovcový je druh motýľa z čeľade vidlochvostovitých (Papilionidae). Ako napovedá jeho druhové meno, jeho životný cyklus úzko súvisí s rastlinou vlkovec európsky (Aristolochia clematitis), ktorá je jeho jedinou živnou rastlinou. Rastlina obsahuje jedovatú látku, kyselinu aristolochinovú, ktorá sa dostáva do tela húsenice i dospelého motýľa bez toho, aby im škodila.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-6271-5_8-Fauna-Krebse-Edelkrebs-2004-Werger.jpg

Rak riečny
Astacus astacus

Európsky rak riečny je naším najväčším prirodzene sa vyskytujúcim druhom raka. Výrazné dve klepetá majú na povrchu granulovitú štruktúru a slúžia nielen na lov a udržanie potravy, ale aj na stavbu úkrytu a na vlastnú obranu.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-11134-5-Fauna-WL-Insekten,Hirschkafer,bSendorZeman.jpg

Roháč veľký
Lucanus cervus

Roháč veľký je najväčším chrobákom v národnom parku ako aj v celej Európe. U tohto impozantného druhu sa prejavuje výrazný sexuálny dimorfizmus: samce majú mohutne vyvinuté hryzadlá v tvare parohov a sú podstatne väčšie ako samičky, ktorých hryzadlá majú normálny tvar.

Podrobnosti
24887-2-Fauna-WT-Amphibien-Laubfrosch,Baumgartner_R12.jpg

Rosnička zelená
Hyla arborea arborea

Rosnička je žabka svetlozelenej farby, ktorá žije na listoch stromov. Na oboch končatinách má vankúšikové priľnavé terčíky, ktoré jej umožňujú šplhanie za potravou po stromoch a kríkoch. V období párenia sa jedince zdržujú a ozývajú v blízkostí mokradí, vo vode či na rákosí.

Podrobnosti
  • 1
🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.