Wandernde Gäste auf einer Wiese

Rakúske národné parky

Rakúske národné parky majú výnimočné postavenie v štátnej politike ochrany prírody. Sú dôležité nielen pre Rakúsko, ale aj v medzinárodnom kontexte. V Rakúsku boli vyhlásené za národné parky ekologicky najdôležitejšie regióny. V súčasnosti jestvuje v Rakúsku 6 národných parkov, ktoré zaberajú celkovú rozlohu územia 2.350 km², čo predstavuje 3% územia patriace štátu. Pri vytypovaní územia sa zohľadňovali nasledujúce kritériá: veľkosť územia, zastúpenie ekosystémov, majetková podstata a spôsob obhospodarovania. Rozvoj národných parkov v Rakúsku začal v roku 1971 tzv. „Deklaráciou svätej krvi“, kedy sa 3 spolkové krajiny: Korutánsko, Salzburg a Tirolsko dohodli na vyhlásení Národného parku Hohe Tauern.

Správy národného parku budujú infraštruktúru pre návštevníkov, iniciujú projekty zamerané na ochranu prírody a výskum, budujú priestory na vzdelávanie, starajú sa o prácu s verejnosťou a vyvíjajú programy pre návštevníkov zamerané na zážitky v prírode. Všetky opatrenia sú zakotvené v plánoch managementu na dobu určitú. Medzičasom slúžia národné parky už nielen ako environmentálne centrá, ale sa úspešne etablujú aj do úlohy regionálnych nositeľov projektov. S pomocou viac ako 300 angažovaných spolupracovníkov sa z národných parkov stali atrakcie pre ľudí všetkých vekových skupín. Okrem toho sú útočiskom ohrozených druhov zvierat a rastlín a miestom uvedomenia si podstatného. Z vysoko kvalitných ponúk pre návštevníkov má profitovať v konečnom dôsledku hlavne príroda. Lebo iba to, čo si ceníme, si aj chránime.

Organizácia Národné parky Rakúska zastrešuje nasledovných 6 národných parkov: Národný park Donau-Auen, Gesäuse, Hohe Tauern, Kalkalpen, Neusiedlersee-Seewinkel a Thayatal. Ministerstvo životného prostredia je koordinátorom a iniciátorom spoločných akcií Rakúskych národných parkov.

  • Chránime a skúmame prírodu, informujeme a ponúkame relax.

  • Trvalo udržujeme životné prostredie zriedkavých a ohrozených druhov zvierat a rastlín.

  • Investujeme dnes do vzácnej prírody zajtrajška.

  • Z prírody robíme zážitok a ponúkame zotavenie sa na najvyššej úrovni.

  • Chránime malé svety a oživujeme regióny.

Nationalparks Austria

Nationalpark Gesäuse

Nationalpark Hohe Tauern

Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel

Nationalpark Kalkalpen

Nationalpark Thayatal

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.