Materiály pre tlač

Našim mediálnym partnerom sú k dispozícii aktuálne mediálne vysielania, ako aj fotogaléria v kvalite tlače. Pri kopírovaní obrázkov alebo ich digitálnom použití je treba uviesť meno autora a ich použitie je bezplatné iba v kontexte s okruhmi tém Národného parku Donau-Auen. Pri ich použití na iné účely je treba sa vopred kontaktovať so spoločnosťou Nationalpark GmbH. Pri informačných materiáloch zo Slovenska sa najprv kontaktujte s nami.

Kontakt: Tel. 00432212/3450, e-mail: nationalpark@donauauen.at

Tlacová informácia

Dateigröße: 129.50 KB
Zelená divočina na veľtoku