Viacdňové programy

Viacdňové programy a stanové tábory v rámci národného parku

V rámci Národného parku Donau-Auen ponúkajú viacerí usporiadatelia viacdňové pobyty a tábory. Aktivít y sú zamerané na témy voda, lužná príroda a národný park. Účastníci týchto výnimočných podujatí v prírode zavnímajú spoločne prírodu, naučia sa veľa nového, získajú ďalšie skúsenosti v rámci skupinovej spolupráce, zvýši sa ich hravosť a kreativita. Program organizujú sprievodcovia prírodou národného parku, ktorí skupinu sprevádzajú po celý deň.

Radi privítame na týchto podujatiach anglické/slovenské skupiny a školské triedy! Pripravíme vám zaujímavý program aj podľa vašich predstáv. Žiadame o včasnú rezerváciu.

Stanový tábor na území národného parku (Nationalpark-Camp Meierhof Eckartsau) sa nachádza na severnom brehu Dunaja v obci Eckartsau, v Dolnom Rakúsku. Prevádzkuje ho spoločnosť Nationalpark GmbH a štátna organizácia Rakúske spolkové lesy - Österreichischen Bundesforsten. Nocľah pre účastníkov je zabezpečený vo vodotesných priestranných a útulných stanoch so spacími vakmi a drevenými pričňami. V areáli tábora sú moderné hygienické zariadenia, veľká spoločenská miestnosť - pre prípad nepriaznivého počasia a kompletne vybavené výskumné laboratórium.
Kontakt: Nationalpark-Camp Meierhof, Ulrike Stöger, e-mail: ulrike.stoeger@bundesforste.at

Dom národného parku pre mládež –Inštitútu NP Donau-Auen (Nationalpark Haus der Jugend des Nationalparkinstitut Donau-Auen), tzv. NHM, sa nachádza na južnom brehu Dunaja v obci Petronell Carnuntum, v Dolnom Rakúsku. Tento „ekodom“, ktorý je vybavený solárnymi kolektormi, prírodnou čističkou odpadových vôd, jazierkom a záhradkou s liečivými bylinkami ponúka aktivity sústredené na témy súvisiace s národným parkom v interiéri, ako aj v exteriéri. Priestory určené na výuku sú zariadené technikou zameranou na výskum a objavy.
Kontakt: Nationalpark Haus der Jugend, Gabriele Krb, e-mail: gabriele.krb@nhm-wien.ac.at

Stanový tábor v oblasti Viedne, časť Lobau, (NationalparkCampLobau), ktorý prevádzkujú organizácie MA 49 - Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien v obci Groß-Enzersdorf, Dolné Rakúsko, ponúka záujemcom prostredníctvom spolku „UmweltBildungWien – Grüne Insel“ (Environmentálna výchova vo Viedni – Zelený ostrov) vzdelávacie a rekreačné pobyty plné dobrodružstva. V priestoroch tábora sú pre záujemcov pripravené miesta na stanovanie, viaceré ohniská, prírodné kúpalisko s plážou, lúky na hry a šport, sanitárne priestory a biokuchyňa.
Kontakt: NationalparkCampLobau, e-mail: ncl@ubw.at