Flóra

Blyskáč jarný
Ranunculus ficaria

Čerstvá vňať blyskáča jarného, tejto skoro na jar kvitnúcej byliny, oddávna ľuďom slúžila ako zdroj vitamínu C....

Podrobnosti

Brest hrabolistý
Ulmus minor; syn.: Ulmus carpinifolia

Brest hrabolistý vyrastá do výšky až 35 m. Je to bohato rozkonárený strom s pravidelnou zaoblenou korunou....

Podrobnosti

Bublinatka obyčajná
Utricularia vulgaris

Do rodu Utricularia sú zaradené mäsožravé rastliny, ktoré si potrebné dusíkaté látky zčasti získavajú zo...

Podrobnosti

Cesnak medvedí
Allium ursinum

Cesnak medvedí vytvára v lužných lesoch rozsiahle porasty, ktoré tu na jar pokrývajú obrovské súvislé plochy. Ešte...

Podrobnosti

Divý vinič
Vitis vinifera subspezies sylvestris

Divý vinič je veľmi zriedkavo sa vyskytujúci predok viniča hroznorodého a v rámci Rakúska sa vyskytuje iba na...

Podrobnosti

Drieň obyčajný, svíb drieň
Cornus mas

Drieň obyčajný je opadavý a teplomilný ker, rozšírený v strednej a južnej Európe. V národnom parku sa vyskytuje na...

Podrobnosti

Hmyzovník pavúkovitý
Ophrys sphegodes

Hmyzovník pavúkovitý je úplne odlišný od ostatných druhov vstavačovitých rastlín. Na pysku má totiž zreteľné...

Podrobnosti

Hmyzovník včelovitý
Ophrys apifera

Hmyzovník včelovitý je samoopelivý druh, niekedy sa môže opeliť aj peľom z inej rastliny. Uprednostňuje lúky...

Podrobnosti

Horčiak obojživelný
Persicaria amphibia

Horčiak obojživelný je veľmi prispôsobivá rastlina, ktorá je schopná zmeniť svoj spôsob života podľa kolísania...

Podrobnosti

Chmeľ obyčajný
Humulus lupulus

Chmeľ obyčajný je stará kultúrna rastlina, ktorej plody sa využívajú na výrobu piva. Táto liana sa ovíja so svojou...

Podrobnosti

Imelo biele
Viscum album

Imelo biele je stálozelený poloparazitický ker, ktorý rastie na vetvách listnatých stromov, z ktorých drevných...

Podrobnosti

Jesienka obyčajná
Colchicum autumnale

Jesienka obyčajná patrí v Národnom parku Donau-Auen medzi najjedovatejšie rastliny. Jej veľké svetlofialové kvety,...

Podrobnosti

Ježohlav vzpriamený
Sparganium erectum

Ježohlav vzpriamený získal svoje meno vďaka pichľavým plodom nažkám zoskupeným do guľovitých útvarov. Je blízkym...

Podrobnosti

Konvalinka voňavá
Convallaria majalis

Jedovatá rastlina konvalinka voňavá sa často vyskytuje v jednom poraste spolu s cesnakom medvedím. Preto treba pri...

Podrobnosti

Krivec žltý
Gagea lutea

Krivec žltý je tiež jedným z prvých jarných poslov v Národnom parku Donau-Auen. Rastie skôr v tvrdých v hustých...

Podrobnosti

Leknica žltá
Nuphar lutea

Leknica žltá je charakteristickým druhom v mokradiach s trstinovými spoločenstvami. Na vodnej hladine zanesených...

Podrobnosti

Mliečnik chvojkový
Euphorbia cyparissias

Mliečnik chvojkový veľmi dobre znáša suché a teplé stanovištia. V Národnom parku Donau-Auen sa dá pozorovať pozdĺž...

Podrobnosti

Plamienok plotný
Clematis vitalba

V strednej Európe je plamienok plotný jeden z malopočetných druhov lianovitých rastlín. Vďaka intenzívnemu rastu...

Podrobnosti

Pŕhľava dvojdomá
Urtica dioica

Pŕhľava dvojdomá tvorí v lužných lesoch Národného parku Donau-Auen častý, až 2 m vysoký podrast. Táto...

Podrobnosti

Rakytník rešetliakový
Hippophae rhamnoides

Rakytník rešetliakový je opadavý, objemný, tŕnistý a rozvetvený ker, ktorý sa prirodzene vyskytuje na viacerých...

Podrobnosti

Rezavka aloovitá
Stratiotes aloides

Rezavka aloovitá vďačí za svoj nemecký názov ružici tuhých listov, ktoré pripomínajú račie klepetá (=...

Podrobnosti

Rožkatec ponorený
Ceratophyllum demersum

Rožkatec ponorený je voľne plávajúca vodná rastlina s ponorenou stonkou, ktorá sa často vyskytuje v starých...

Podrobnosti

Scila dvojlistá
Scilla bifolia (s. str.)

Scila dvojlistá sa nazýva aj rastlinou riečnych údolí. Rastie totiž v nížinách, v údoliach potokov a stredných...

Podrobnosti

Slivka trnková
Prunus spinosa

Slivka trnková, tiež zvaná trnka, je bežne rozšírená, opadavá, riedko rozvetvená a tŕňovitá krovina strednej...

Podrobnosti

Snežienka jarná
Galanthus nivalis

Snežienka jarná je najznámejším poslom jari v Národnom parku Donau-Auen. Tento druh sa vyhýba zaplavovaným...

Podrobnosti

Svíb krvavý
Cornus sanguinea

Svíb krvavý je opadavý, husto rozvetvený ker, ktorý sa dá v prírode dobre rozpoznať aj v zime na základe výskytu...

Podrobnosti

Šípovka vodná
Sagittaria sagittifolia

Šípovka vodná je mnohotvárna vodná rastlina, ktorá je výborne prispôsobená na život v lužných oblastiach s veľkými...

Podrobnosti

Topoľ biely
Populus alba

Topoľ biely je veľký, na listy bohatý strom, ktorému dávajú charakteristický vzhľad jeho biele plstnaté listy na...

Podrobnosti

Topoľ čierny
Populus nigra

Topoľ čierny je rýchlorastúci mohutný strom rastúci na štrkovitom pobreží riek a v mäkkých lužných lesoch. Koruna...

Podrobnosti

Trsť obyčajná
Phragmites australis

Svojou výškou do 4 m je trsť obyčajná najväčšou domácou trávou. Rastie v trstinových porastoch močiarov a...

Podrobnosti

Vlkovec obyčajný
Aristolochia clematitis

Vlkovec obyčajný patrí medzi teplomilné druhy rastlín žijúcich v nížinách. U tohto druhu je pozoruhodný proces...

Podrobnosti

Vodnianka žabia
Hydrocharis morsus-ranae

Vodnianka žabia je vodná, voľne plávajúca rastlina, ktorej dlhé korene visia nadol. Na koncoch korienkov sa...

Podrobnosti

Vŕba biela
Salix alba

Vŕba biela je bežným druhom stromov rastúcich na okraji vodných plôch a v mäkkom lužnom lese. V národnom parku je...

Podrobnosti

Vŕba krehká
Salix fragilis

Vŕba krehká je v národnom parku vzácnym stredne vysokým stromom rastúcim v mäkkých lužných lesoch a na mokrých...

Podrobnosti

Vŕba purpurová
Salix purpurea

Vŕba purpurová je priekopníkom v osídlovaní novovytvorených štrkovitých ostrovčekov a na zaplavovaných brehoch...

Podrobnosti

Vstavač obyčajný
Anacamptis morio

Vstavač obyčajný patrí do čeľade Orchideaceae a je známy aj pod nemeckým názvom Frühlingsknabenkraut...

Podrobnosti

Vstavač počerný
Orchis ustulata

Vstavač počerný sa vyznačuje spomedzi domácich druhov vstavačovitých rastlín najmenšími kvetmi. Strapcovité...

Podrobnosti

Vstavač vojenský
Orchis militaris

Latinský druhový názov tohto vstavača, (miles, gen. militis = vojak), je odvodený z tvaru jeho...

Podrobnosti

Žabník skorocelový
Alisma plantago-aquatica

Nemecký názov tejto vodnej rastliny (Froschlöffel= žabia lyžica) je odvodený od lyžicovitého tvaru jej listov, ako...

Podrobnosti