Flóra

Nationalpark-Donau-Auen-1529-7-Flora-Krautige-Scharbockskraut,Baumgartner.jpg

Blyskáč jarný
Ranunculus ficaria

Čerstvá vňať blyskáča jarného, tejto skoro na jar kvitnúcej byliny, oddávna ľuďom slúžila ako zdroj vitamínu C.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-3845-6-Flora-Baume-und-Straucher-Feldulme,Rust.jpg

Brest hrabolistý
Ulmus minor; syn.: Ulmus carpinifolia

Brest hrabolistý vyrastá do výšky až 35 m. Je to bohato rozkonárený strom s pravidelnou zaoblenou korunou. Optimálne

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-37357-10-Flora-Wasserpflanzen-Wasserschlauch,Neumair.JPG

Bublinatka obyčajná
Utricularia vulgaris

Do rodu Utricularia sú zaradené mäsožravé rastliny, ktoré si potrebné dusíkaté látky zčasti získavajú zo

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-8797--11-Flora-Geophyten-Barlauch,--KovacsB.jpg

Cesnak medvedí
Allium ursinum

Cesnak medvedí vytvára v lužných lesoch rozsiahle porasty, ktoré tu na jar pokrývajú obrovské súvislé plochy. Ešte

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-50051-8-Flora-Lianen-Wilder-Wein,NeumairB.jpg

Divý vinič
Vitis vinifera subspezies sylvestris

Divý vinič je veľmi zriedkavo sa vyskytujúci predok viniča hroznorodého a v rámci Rakúska sa vyskytuje iba na území

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-6703-6-Flora-Baume-und-Straucher-Gelber-Dirndlstrauch,Baumgartner.jpg

Drieň obyčajný, svíb drieň
Cornus mas

Drieň obyčajný je opadavý a teplomilný ker, rozšírený v strednej a južnej Európe. V národnom parku sa vyskytuje na

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-15066-7-Flora-Krautige-Orchideen-Spinnenragwurz,Hinterreiter.JPG

Hmyzovník pavúkovitý
Ophrys sphegodes

Hmyzovník pavúkovitý je úplne odlišný od ostatných druhov vstavačovitých rastlín. Na pysku má totiž zreteľné

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-31762-7-Flora-Krautige-Bienenragwurz,Baumgartner.JPG

Hmyzovník včelovitý
Ophrys apifera

Hmyzovník včelovitý je samoopelivý druh, niekedy sa môže opeliť aj peľom z inej rastliny. Uprednostňuje lúky chudobné

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-281-10-Flora-Wasserpflanzen-Wasserknoterich,Gole&NavB.jpg

Horčiak obojživelný
Persicaria amphibia

Horčiak obojživelný je veľmi prispôsobivá rastlina, ktorá je schopná zmeniť svoj spôsob života podľa kolísania

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-13520-8-Flora-Lianen-Hopfen-,Kern.jpg

Chmeľ obyčajný
Humulus lupulus

Chmeľ obyčajný je stará kultúrna rastlina, ktorej plody sa využívajú na výrobu piva. Táto liana sa ovíja so svojou

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-14500-6-Flora-Parasiten-Laubholzmistel,Neumair.jpg

Imelo biele
Viscum album

Imelo biele je stálozelený poloparazitický ker, ktorý rastie na vetvách listnatých stromov, z ktorých drevných častí

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-3723-7-Flora-Krautige-Herbstzeitlose,Baumgartner.jpg

Jesienka obyčajná
Colchicum autumnale

Jesienka obyčajná patrí v Národnom parku Donau-Auen medzi najjedovatejšie rastliny. Jej veľké svetlofialové kvety,

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-17838-10-Flora-Wasserpflanzen-Igelkolben-Neumair.jpg

Ježohlav vzpriamený
Sparganium erectum

Ježohlav vzpriamený získal svoje meno vďaka pichľavým plodom nažkám zoskupeným do guľovitých útvarov. Je blízkym

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-13043-7-Flora-Krautige-Maiglockchen,KracherB.jpg

Konvalinka voňavá
Convallaria majalis

Jedovatá rastlina konvalinka voňavá sa často vyskytuje v jednom poraste spolu s cesnakom medvedím. Preto treba pri

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-6705-11-Flora-Geophyten-Gelbstern,Baumgartner.jpg

Krivec žltý
Gagea lutea

Krivec žltý je tiež jedným z prvých jarných poslov v Národnom parku Donau-Auen. Rastie skôr v tvrdých v hustých

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-32244-10-Flora-Wasserpflanzen-Teichrose,KernB.jpg

Leknica žltá
Nuphar lutea

Leknica žltá je charakteristickým druhom v mokradiach s trstinovými spoločenstvami. Na vodnej hladine zanesených

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-47194-7-Flora-Krautige-Zypressenwolfsmilch,Baumgartner.JPG

Mliečnik chvojkový
Euphorbia cyparissias

Mliečnik chvojkový veľmi dobre znáša suché a teplé stanovištia. V Národnom parku Donau-Auen sa dá pozorovať pozdĺž

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-47206-8-Lianen-Waldrebe_Blute,Baumgartner.JPG

Plamienok plotný
Clematis vitalba

V strednej Európe je plamienok plotný jeden z malopočetných druhov lianovitých rastlín. Vďaka intenzívnemu rastu je

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-16864-7-Flora-Krautige-Brennessel,Baumgartner.jpg

Pŕhľava dvojdomá
Urtica dioica

Pŕhľava dvojdomá tvorí v lužných lesoch Národného parku Donau-Auen častý, až 2 m vysoký podrast. Táto nepreniknuteľná

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-44868-6-Flora-Baume-u-Staucher-Sanddorn,Baumgartner.JPG

Rakytník rešetliakový
Hippophae rhamnoides

Rakytník rešetliakový je opadavý, objemný, tŕnistý a rozvetvený ker, ktorý sa prirodzene vyskytuje na viacerých

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-2213-10-Flora-Wasserpflanzen-Krebsschere,Baumgartner.jpg

Rezavka aloovitá
Stratiotes aloides

Rezavka aloovitá vďačí za svoj nemecký názov ružici tuhých listov, ktoré pripomínajú račie klepetá (= Krebsschere).

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-12750-10-Flora-wasserpflanzen-Raues-Hornkraut,Mrkvicka.JPG

Rožkatec ponorený
Ceratophyllum demersum

Rožkatec ponorený je voľne plávajúca vodná rastlina s ponorenou stonkou, ktorá sa často vyskytuje v starých riečnych

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-12636-7-Flora-Krautige-Blaustern,Neumair.jpg

Scila dvojlistá
Scilla bifolia (s. str.)

Scila dvojlistá sa nazýva aj rastlinou riečnych údolí. Rastie totiž v nížinách, v údoliach potokov a stredných tokov

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-37738-6-Flora-Baume-u-Staucher--Schlehdorn,Neumair.JPG

Slivka trnková
Prunus spinosa

Slivka trnková, tiež zvaná trnka, je bežne rozšírená, opadavá, riedko rozvetvená a tŕňovitá krovina strednej

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-27860-11-Flora-Geophyten-Schneeglockchen,Schneider.jpg

Snežienka jarná
Galanthus nivalis

Snežienka jarná je najznámejším poslom jari v Národnom parku Donau-Auen. Tento druh sa vyhýba zaplavovaným oblastiam.

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-44858-6-Flora-Baume-u-Staucher-RoterHartriegel,Baumgartner.JPG

Svíb krvavý
Cornus sanguinea

Svíb krvavý je opadavý, husto rozvetvený ker, ktorý sa dá v prírode dobre rozpoznať aj v zime na základe výskytu

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-279-10-Flora-Wasserpflanzen-Pfeilkraut,Golebiowski&Navara.jpg

Šípovka vodná
Sagittaria sagittifolia

Šípovka vodná je mnohotvárna vodná rastlina, ktorá je výborne prispôsobená na život v lužných oblastiach s veľkými

Podrobnosti
Nationalpark-Donau-Auen-46441-6-Flora-Baume-und-Straucher-Silberpappel-UnteresOdertal,Baumgartner.JPG

Topoľ biely
Populus alba

Topoľ biely je veľký, na listy bohatý strom, ktorému dávajú charakteristický vzhľad jeho biele plstnaté listy na

Podrobnosti
  • 1