Alpsko-karpatský riečny koridor

Región medzi Alpami a Karpatmi sa vyznačuje neuveriteľnou druhovou pestrosťou a ukrýva mimoriadne významné prírodné klenoty. Dynamický ekonomický vývoj má však priamy dopad na tunajšie rastliny aj zvieratá: Dochádza k ničeniu, resp. fragmentácii biotopov, čim sa strácajú dôležité migračné trasy medzi chránenými územiami.

INTERREG projekt Alpsko-karpatského riečneho koridoru začal v septembri 2017 s trvaním troch rokov. Cezhraničná spolupráca je zameraná na skoncipovanie stratégií a opatrení ku skvalitneniu prepojenosti biotopov. Na projekte sa podieľa celkovo 19 inštitúcií, ich cieľom je posilnenie významu tečúcich vôd v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne a jeho ekologického prepojenia medzi Alpami a Karpatmi.

Projekt Alpsko-karpatský riečny koridor je financovaný programom INTERREG V-A SK AT Európskej únie s podporou štátu, krajiny Dolné Rakúsko aj združenia Wasserverband Schwechat. K partnerom patria o.i. BROZ, Rakúske spolkové lesy (Österreichische Bundesforste) a viadonau.

Nationalpark-Donau-Auen-akfk1.jpg

Leadpartnerom je Národný park Donau-Auen. V tejto funkcii preberá koordináciu partnerských organizácií pri realizácii projektových aktivít aj monitorovania projektu. Spolu so združením Wasserverband Schwechat uskutočňuje Národný park Donau-Auen revitalizáciu dvoch úsekov pri riečke Schwechat. Okrem toho sa uplatňujú ešte opatrenia ochrany druhov k zlepšeniu habitatov rybárika aj užovky fŕkanej na menších plochách, a to v spolupráci s dobrovoľníkmi a školami.

Okrem pravidelných stretnutí partnerov projektu sa k podpore cezhraničnej spolupráce vypracúvajú aj spoločné štúdie. Tieto sú zamerané predovšetkým na vypracovanie katalógov opatrení ku skvalitneniu tečúcich vôd a ich okolia.

Významnou súčasťou tohto projektu je aj tvorba ekologického povedomia a informovanosť. Informačné materiály, putovná výstava aj exkurzie sprostredkúvajú záujemcom, najmä miestnemu obyvateľstvu možnosť priameho sledovania realizácie projektu.

Nationalpark-Donau-Auen-akfk2.jpg

Viac informácií o Alpsko-karpatskom riečnom koridore

Webstránka projektu rivercorridor.com ponúka aktuálne informácie a materiály na stiahnutie.

Kontakt

Alpen Karpaten Fluss Korridor, c/o Nationalpark Donau-Auen

Vedúci projektu Mag. Christoph Litschauer

Schlossplatz 1, A-2304 Orth an der Donau

e-mail: c.litschauer@donauauen.at