Správanie

Keď sa chcete prejsť po národnom parku bez sprievodcu, na vlastnú päsť, nemusíte zaplatiť vstupné. Celé územie je voľne prístupné po všetkých vyznačených trasách.

Poslaním Národného parku Donau-Auen je chrániť druhovú pestrosť rastlín i živočíchov, ako aj ponúkať svojim návštevníkom silné prírodné zážitky. Oboje sa dá dosiahnuť dodržiavaním určitých pravidiel správania sa, s ktorými vás tu radi oboznámime.

Uvedomte si, že voľný pohyb po národnom parku podlieha návštevnému poriadku, a to v zmysle zákonných predpisov, ktorých kontrolu zabezpečujú regionálne orgány Národného parku Donau-Auen GmbH a Lesnej správy národného parku.

V zmysle našich pravidiel správania sa vyzývame všetkých návštevníkov, aby všeobecne obmedzili hluk v chránenej lužnej oblasti, v lese a na vode, s ohľadom na divú zver, ako aj na návštevníkov, hľadajúcich odpočinok. Po zotmení vás žiadame, aby ste podľa možnosti pozastavili rekreačné aktivity v tejto oblasti a počkali na príchod nového dňa, kým opäť navštívite Národný park Donau-Auen. Tieto opatrenia slúžia najmä na zabezpečenie potrieb a ochranu zvierat, ktoré sú aktívne za súmraku a počas noci.

Individuálnym návštevníkom sa odporúča dbať na zvýšenú opatrnosť v čase rýchlo stúpajúcej vodnej hladiny v Dunaji a počas povodní. Vyhýbajte sa územiam, kde vás môže vysoká hladina vody uväzniť!

Pred pešou túrou získate informácie o predpovedi počasia a výške vodnej hladiny Dunaja na stránke: Online Pegel

V núdzovej situácii vám pomôže aj váš mobilný telefón.

sei_fair.svg

Upozorňujeme tiež: V prípadoch vyššej moci, ako sú napr. silný vietor a búrky, hrozí návštevníkom smrteľné nebezpečenstvo v dôsledku možného vyvrátenia stromov alebo pádu konárov! Pred návštevou oblasti Národného parku sa informujte o aktuálnej predpovedi počasia.

Pokyny pre špeciálnych návštevníkov Národného parku Donau-Auen – vášnivých amatérskych filmárov a fotografov: V národnom parku sa pohybujte iba po vyznačených trasách a rešpektujte predpisy zamerané na ochranu prírody, ktoré platia pre všetkých návštevníkov tohto územia! Získané snímky z daného územia je možné z právneho hľadiska použiť iba na súkromné účely! Predaj alebo komerčné využitie motívov získaných z územia Národného parku Donau-Auen nie je povolený bez výslovného súhlasu alebo poverenia vlastníkov pozemkov, MA 49 – Lesného úradu mesta Viedne a Rakúskych spolkových lesov.

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú značených turistických trás, alebo návštevného poriadku s ohľadom na ochranu rastlinnej a živočíšnej ríše, vám radi poskytnú členovia Správy národného parku.

Kontakt: Tel. 0043 2212/3555, schlossorth@donauauen.at

Prispejte k ochrane prírody – správajte sa v národnom parku zodpovedne

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.