celoročný
Petronell-Carnuntum

Dateigröße: 544.53 KB

Petronell-Carnuntum

Rozsiahly výskyt populácie hybridných topoľov v luhoch svedčí o ich pôvodnom využívaní formou hospodárskych lesov. Na niektorých miestach sú porasty topoľov veľmi husté.

V miestach ich výrubov sa podľa nariadení Správy národného parku vysádzajú iba pôvodné druhy lužných drevín, ako sú napr.: topoľ čierny, topoľ biely, jelša sivá, brest väzový, čremcha strapcovitá a vŕby.

Dané lužné územie je typické svojimi rozsiahlymi vodnými plochami. Okrem mohutného Petronellského ramena (Petroneller Arm) sa tu vyskytuje aj viacero menších vedľajších ramien a priekop, ktoré sa v čase povodní spájajú s hlavným dunajským tokom. Charakteristickým pre dané územie je hojný výskyt mnohých druhov vodných vtákov.

Pre nedostok tečúcej vody sa tu rozšírili rozsiahle trstinové porasty, ktoré poskytujú úkryt sliepočke vodnej i potápke malej, príležitostne dokonca i volavke purpurovej. Pri nízkom stave vodnej hladiny je vidieť mušle, ktoré sú ukazovateľom dobrej kvality vody.

Dodržujete prosím pravidlá správania sa v prírode!

4 km
asi 1, 5 hodiny

značenie na drevených smerovníkoch s nápisom „DONAU“
Chodník je v čase povodní uzavretý.


Dateigröße:

Petronellská turistická trasa (Petroneller Wanderweg)

Východiskový bod:
Parkovisko na konci ulice Lange Gasse (označené ako „Parkovisko pre návštevníkov luhov“).
Návrat do východiskového bodu vedie tou istou trasou. Ďalšia možnosť: do obce Bad Deutsch Altenburg sa dá dostať trasou po vlečnom chodníku (Treppelweg).

Z parkoviska vedie trasa cez pasienky a lúky s výskytom obrovských dubov a topoľov. Za rampou sa stáča po lesnej ceste doprava, kde sa čoskoro objavia prvé výhľady na Petronellské dunajské rameno. Trasa vedie popri mŕtvom ramene a je bohatá na akustické vnemy. Z porastu tŕstia sa ozývajú jeho obyvatelia: volavka popolavá, sliepočka vodná, rybárik riečny. Z traverzy sa dajú pozorovať aj ďalšie druhy, ako kačica divá a beluša veľká. Východne od traverzy sa objavujú bobrie ohryzy. Trasa smeruje ďalej na sever popri hlbokom výmole, ktorý je hotovým eldorádom pre obojživelníky a vážky. V poslednej etape trasy, pred jej vyústením pri Dunaji, dominujú najmä v jesennom období porasty orecha čierneho so žltými plodmi a typickou citrónovou vôňou. Pri vstupe trasy na vlečný chodník (Treppelweg) stojí impozantný topoľ biely so sivým povlakom na kmeni, ktorý na ňom zanechali posledné záplavy. Posledná etapa trasy vedie po vlečnom chodníku smerom na východ s výhľadom na ostrov Schwalbeninsel (Lastovičí ostrov).

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.