Nationalpark-Donau-Auen-31704-3-Fauna-WT-Reptilien-Sumpfschildkrote,Baumgartner.JPG
Nationalpark-Donau-Auen-11820-3-WT-Reptilien-Sumpfschildkr,KurthB.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-38347-3-Fauna-WT-Reptilien-Sumpfschildkrote,KracherB.jpg

Európska korytnačka močiarna

Emys orbicularis

Kedysi bolo mäso korytnačiek obľúbeným pôstnym jedlom a preto bola často lovená vo veľkom. Dnes je korytnačka močiarna ohrozeným druhom v dôsledku ničenia jej biotopov, ktoré okrem vodného prostredia musia mať na blízku aj suchšie piesčité územia, kam korytnačka znáša a zahrabáva svoje vajíčka.

Charakteristické znaky
Korytnačka močiarna je jediným druhom korytnačiek, ktorý sa Rakúsku vyskytuje prirodzeným spôsobom. Dajú sa dobre rozpoznať podľa tmavého plochého panciera (u samičiek) a charakteristických žltých bodiek. Samičky dorastajú do dĺžky 18 cm, maximálnu hmotnosť majú 1 kg a dožívajú sa 60 rokov. Pohlavie sa u korytnačiek určuje podľa farby dúhovky: dúhovka samca je oranžová, samičky žltá.

Rozšírenie
Prirodzeným životným prostredím korytnačky močiarnej je pomaly tečúca voda, tiché staré ramená riek, rybníky a močiare. Je rozšírená po celom území Národného parku Donau-Auen.

Ohrozenie a ochrana
V celej strednej Európe sa nachádza ostrovčekovito iba pár populácií korytnačky močiarnej, ktoré sú ešte schopné reprodukcie a preto je tento druh kriticky ohrozeným. Do moravských luhov boli vypustené korytnačky močiarne neznámeho pôvodu. Najmä však v prímestských oblastiach v okolí Lobau sa vo vodách objavujú vypustené importované druhy ozdobných korytnačiek.

Spôsob života
Väčšinu dňa trávia korytnačky močiarne vo vode hľadaním potravy. V jarných mesiacoch, keď je voda ešte chladná, sa korytnačky rady vyhrievajú na slnku na kmeňoch stromov ležiacich vo vode alebo na jej brehu. Živia sa mäsitou potravou, ich korisťou sú všetky vodné živočíchy, ktoré dokáže premôcť, ako napr. vodný hmyz, slimáky ryby, obojživelníky, larvy obojživelníkov. Pri nedostatku živočíchov nepohrdne ani rastlinnou potravou. Párenie prebieha vo vode. Po jednom až dvoch mesiacoch hľadá samička suché piesčité svahy, kde hlavne v noci vyhrabáva zadnými nohami jamku veľkosti päste. Na uľahhčenie kopania si samička prinesie v močovom mechúri zásobu vody. Po znáške asi 10 vajíčok samička jamku starostlivo zahrabe. Po pár mesiacoch sa na jeseň vyliahnu mláďatá, alebo tam prezimujú a a vyliahnu sa na jar. Mnohé znášky vysliedia a vyplienia kuny alebo líšky.

Zimné obdobia v našej zemepisnej šírke prežívajú korytnačky močiarne v bahne na dne vôd.

Zaujímavosti
Európska korytnačka močiarna musí niekedy pri hľadaní vhodných miest na kladenie prekonať veľké vzdialenosti. Opakovane sa niektoré jedince objavujú aj na cestách obcí v okolí národného parku. Tieto zvieratá by sa nemali zdvíhať, lebo môžu pri tom vypustiť vodu z močového mechúra, ktorú potrebujú pri hrabaní hniezd. Veľkou hrozbou pre korytnačky močiarne je vypúšťanie importovaných okrasných korytnačiek do voľnej prírody. Takýto spôsob zbavovania sa akvarijných zvierat je podľa zákona o ochrane prírody prísne zakázaný!

Tip: na Zámockom ostrove môžete zblízka pozorovať európske korytnačky močiarne v ich prirodzenom prostredí.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.