Rosnička zelená

Hyla arborea arborea

Rosnička je žabka svetlozelenej farby, ktorá žije na listoch stromov. Na oboch končatinách má vankúšikové priľnavé terčíky, ktoré jej umožňujú šplhanie za potravou po stromoch a kríkoch. V období párenia sa jedince zdržujú a ozývajú v blízkostí mokradí, vo vode či na rákosí.

Charakteristické znaky
Vyznačuje sa svetlozeleným sfarbením tela s bočným tmavým pruhom, hladkou kožou, končeky prstov predných a zadných končatín sú rozšírené na okrúhle vankúšiky. Ojedinele sa objavujú aj tmavohnedé, šedé i žlté exempláre.

Rošírenie
V celom Rakúsku okrem horských oblastí.

Ohrozenia a ochrana
Odborníci zaznamenali dramatický pokles populácie rosničky zelenej.

Spôsob života
Tieto zelené žabky sú obľúbenými živočíchmi návštevníkov národného parku, najmä detí. Vďaka priľnavým vankúšikom na prstoch sa vedia zachytiť a šikovne vyšplhať i na hladkom či kolmom povrchu. Povery, že rosnička vie predpovedať počasie spôsobili, že mnohé jedince museli stráviť strastiplné obdobie svojho života v stiesnených sklených nádobách. Začiatkom jari i leta sa dajú tieto milé živočíchy pozorovať skoro v každej močarine národného parku.

Ich hlasný škrekot sa rozlieha po celej krajine a pre mnohých návštevníkov je až neuveriteľné, že taká malá žabka je schopná takého koncertu! Samec vydáva škrekot nadúvaním kože na hrdle a stláčaním vzduchu, čím vzniká nepárový guľovitý rezonátor. Samička kladie guľovité zhluky vajíčok (20-80 kusov) veľkosti vlašského orecha na listy vodných rastlín, ktoré samec zachytený na jej chrbte oblieva spermiami. Larvy sa po vyliahnutí živia riasami a vodným rastlistvom. Larvárne štádium končí metamorfózou a vyliahnuté rosničky vyliezajú na rastliny po okraji močiara.

Zaujímavosti
Na jeseň, keď svetelné podmienky pripomínajú jarné obdobie, sa z koruny stromov opäť rozlieha škrekot rosničiek. Niektorí návštevníci si vtedy myslia, že počuli podivné volanie vtákov.