Nationalpark-Donau-Auen-27785-5-Fauna-WL-Spinnen-FlussuferwolfsspinneMitterhaufen,Baumgartner.JPG
Nationalpark-Donau-Auen-34500-5-Fauna-WL-Spinnen-Flussuferwolfpinne,Baumgartner.JPG
Nationalpark-Donau-Auen-27789-5-Fauna-WL-Spinnen-FlussuferwolfsspinneMitterhaufen,Baumgartner.JPG

Strehúň

Arctosa cinerea

Je veľkou vzácnosťou, keď sa tento pavúk dá pozorovať mimo svojho rúrkovitého úkrytu v piesočnatom brehu rieky. Veľkosťou tela samičky, až 17 mm, sa tento druh zaraďuje medzi najväčšie druhy tejto čeľade.

Charakteristické znaky
Strehúň má telo s dokonalým krycím sfarbením so šedo-hnedým a žlto-šedým fľakatým vzorom. Preto daný druh v pokojnom štádiu úplne splýva so svojím okolím. Samec má svojich osem nôh dlhších ako samica a má na nich tmavé krúžky.

Rozšírenie
Arctosa cinerea je rozšírený v celej strednej Európe. V Národnom parku Donau-Auen sa dá pozorovať na štrkovitých plážach pozdĺž rieky.

Ohrozenie a ochrana

Reguláciou toku stratil daný druh vhodné stanovištia. Na takéto veľké zmeny je strehúň veľmi citlivý a preto patrí v súčasnosti k veľkým vzácnostia.

Spôsob života
Optimálnymi stanovišťami pre tohto pavúka je územie prirodzeného toku rieky s piesčitým a štrkovitým pobrežím. Preto sa tento pavúk v nemčine volá „pavúk piesočný vlk“ (Sand-Wolfspinne). Strehúň uprednostňuje holé záplavové oblasti, z ktorých vodný prúd pravidelne strháva vegetáciu. Na chránenom mieste s pieskovým podložím si pavúk vyhrabe rúrku hrubú ako palec a vystelie ju pavučinovým vláknom. Cez deň sa tam môže pavúk zdržiavať, alebo číhať na korisť. V noci skrýšu opúšťa a vydáva sa na lov. Vďaka svojmu zraku objaví a zmocní sa rozličných koristí, ako sú napr. bystrušky, kobylky, larvy hmyzu, iné druhy pavúkov. Obeť najprv aktívnym lovom chytí, skokom premôže a pomocou hryzadliel na prednej časti hlavohrude do nej vstrekne jed a tráviaci sekrét. Kvapalný vnútorný obsah z obete vysaje.

Na konci jesene strehúň opúšťa úkryt na pobreží a na zimu si vyhrabe nový rúrkovitý úkryt do pôdy v oblasti dostatočne vzdialenej od zaplavovaného územia.

Na jar má obdobie párenia a od júna nosí samička so sebou vajíčka uložené v pavučinových zámotkoch – kokónoch. V júli sa z vajíčok liahnu mladé pavúčiky, ktoré samička ešte nejaký čas nosí so sebou a ochraňuje.

Zaujímavosti
Letnú rúrkovitú skrýšu si strehúň buduje v záplavovej oblasti. Predpokladá sa, že pri hrozbe záplav pavúk skrýšu pavučinou uzatvorí a vo vzniknutej vzduchovej bubline a v pavučinovej konštrukcii záplavy prežije.

Jedným zo vzácnych druhov, ktoré profitujú z revitalizácie riečnych brehov postupne realizovaných na území Národného parku Donau-Auen, je práve pavúk strehúň.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.