Nationalpark-Donau-Auen-17433-5-Fauna-WL-Insekten-GrosseKonigslibelleHautung,DolecekB.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-32264-5-Fauna-WL-Insekten-GrosseKonigslibelle,RothenederB.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-38348-5-Fauna-WL-Insekten-GrosseKonigslibelle,Kracher.jpg

Šidlo obrovské

Anax imperator

Šidlo obrovské, tento „vládca povetria“ nad naším vodstvom, patrí medzi naše najväčšie domáce vážky. Počas teplých letných dní lietajú samčekovia neúnavne celé hodiny nad vodnou hladinou. Na území národného parku sa šidlo obrovské vyskytuje hojne najmä v časti Lobau, v iných oblastiach je vzácnejším druhom.

Charakteristické vlastnosti
Dĺžka tela je okolo 8 cm, rozpätie krídel je 11 cm. Zadnú časť bruška majú samčeky sfarbené do modra s pozdĺžnymi čiernymi pásmi, hruď majú tak ako aj samičky zelenú. Samičky majú bruško modro-zelené s hnedým širším pozdĺžnym pásom.

Rozšírenie
Vyskytuje sa v južných častiach Ázie a Európy, ako aj v niektorých oblastiach Afriky. Na území národného parku sa nachádza v blízkosti starých dunajských ramien s bohatou vegetácio.

Ohrozenie a ochrana
V Európe, tak ako aj v Dolnom Rakúsku, nie je šidlo obrovské ohrozeným druhom. V národnom parku sa vyskytuje vo väčšom množstve v časti Lobau, inde je zriedkavejšie.

Spôsob života
Počas teplých dní sa dá pozorovať, ako samček neúnavne poletuje celé hodiny nad vodou. Z hľadiska vernosti samca k svojmu revíru je výskyt dospelých jedincov v jednotlivých teritóriách nízky. Samce jednotlivých druhov vážok vedú medzi sebou vzdušné boje a zúrivo sa navzájom prenasledujú. Samička kladie vajíčka bez prítomnosti samčeka, na rozdiel od menšej príbuznej samičky šidla tmavého. Podkladom pre vajíčka sú plávajúce časti vodných rastlín. Larvy prezimujú v závislosti od teploty vody jeden až dvakrát. Úkryt nachádzajú medzi rastlinami vo vode. Niekedy dochádza k premene všetkých lariev na dospelé imágo v jednom močiari naraz.

Zaujímavosti
Larvy jedného jazierka sa spravidla premieňajú na dospelý hmyz súčane. Ich posledné zvliekanie prebieha v noci, často vysoko na stromoch.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.