Nationalpark-Donau-Auen-8260-5-Fauna-WL-Insekten-Eichenbock,-ZabranskyB.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-23862-5-Fauna-WL-Insekten-Eichenbock,Heissenberger.jpg

Fuzáč veľký

Cerambyx cerdo

Fuzáč veľký, zvaný aj fuzáč obrovský, dĺžkou svojho tela - 5 cm patrí medzi najväčšie domáce chrobáky z čeľade fuzáčovitých!

Charakteristické znaky
V závislosti od dostatku potravy v larvárnom štádiu dosahuje daný druh dĺžku tela od 24 mm až do 53 mm. Sfarbenie kroviek je čierne, na okraji bledohnedé. Tykadlá samičiek druhu Cerambyx cerdo dosahujú dĺžku ich tela, u samčekov sú takmer dvakrát také dlhé ako telo. Prvý článok tykadiel (začína pri hlave) je zhrubnutý závislosti od dostatku potravy v larvárnom štádiu dosahuje daný druh dĺžku tela od 24 mm až do 53 mm. Sfarbenie kroviek je čierne, na okraji bledohnedé. Tykadlá samičiek druhu Cerambyx cerdo dosahujú dĺžku ich tela, u samčekov sú takmer dvakrát také dlhé ako telo. Prvý článok tykadiel (začína pri hlave) je zhrubnutý.

Rozšírenie
Domácim areálom výskytu druhu Cerambyx cerdo je stredná Európa. Obľubuje odumierajúce staré duby letné, rastúce na výslní. Samičky zriedkavejšie kladú vajíčka aj do dreva bukov, brestov či duba zimného, ktoré slúži ako potrava pre imago – dospelé jedince. O odumreté a zdravé stromy nejavia záujem. Prirodzený výskyt tohto druhu je obmedzený na neobhospodarované lesy s výskytom duba letného, národné parky, i staré parky, v ktorých sú zachované staré stromy.

Ohrozenie a ochrana
V rakúsku je druh Cerambyx cerdo prísne chráneným druhom. Jeho výskyt bol po dlhšom čase opätovne potvrdený v Národnom parku Doanu-Auen, v areáli zámockého parku Eckartsau. Tu je aj špeciálne chránený.

Spôsob života
Aktivita daných druhov sa zvyšuje v noci a za súmraku v období od mája do augusta. Keďže sú pre fuzáče veľké na rozmnožovanie „atraktívne“ hlavne staré duby letné vo veku 80 až 150 rokov a vývoj ich lariev trvá tri až päť rokov, stal sa daný druh veľmi vzácnym a pre pozorovateľov veľmi zriedkavým. Samičky kladú vajíčka do trhlín starých stromov, larvy sa najprv živia odumretou kôrou, neskôr i lykom a nakoniec sa zavrtáva hlboko do dreva až k jadru stromu, kde sa zakuklí. Takto prevŕtané stromy ďalej žijú,pučia a sú aj ďalšími generáciami fuzáčov využívané ako živné stromy. Chodbičky dospelých lariev v strome sú také veľké, že sa dá do nich strčiť prst. Dospelé chrobáky ostávajú verné „svojmu“ stromu.

Zaujímavosti
Samčekovia súperia medzi sebou vokálne, cvrlikaním, bez toho, že by pritom svojho súpera poranili.

Dospelí jedinci, imága, sa živia miazgou vytekajúcou z poranených stromov a ovocím.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.