Nationalpark-Donau-Auen-6474-5-Fauna-WL-GruneFlussjungfer,Geerts.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-6475-5-Fauna-WL-GruneFlussjungfer,Geerts.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-Grune-Flussjungfer-Grune-Keiljungfer2,Zdenek-Chalupa.JPG

Klinovka hadia

Ophiogomphus cecilia

V súčasnosti je klinovka hadia na celom území Európy kriticky ohrozeným druhom. Aj v národnom parku sa objavuje iba zriedkavo. V rámci LIFE-projektov sa tu preto realizujú špeciálne podporné projekty na záchranu tohto vzácneho vodného druhu hmyzu.

Charakteristické vlastnosti
Dľžka tela klinovky je okolo 5,5 cm, rozpätie krídel dosahuje 6 až 7 cm. Samce i samičky sa vyznačujú jasne zeleným sfarbením hlavy i hrude a žltým škvrnitým bruškom.

Rozšírenie
Rozšírené sú hlavne vo východnej časti Európy, v jej západnej časti ich výskyt siaha po Nemecko. V národnom parku nachádza tento druh svoje nové biotopy v prietočných starých ramenách, v miestach opätovného pospájania vedľajších dunajských ramien s hlavným tokom.

Ohrozenie a ochrana
V Európe patrí k najväčšmi ohrozeným druhom vážok a je uvedená v prílohách II a IV FFH-smernice o biotopoch EÚ. Aj v Rakúsku jej počty klesajú. V Dolnom Rakúsku je kriticky ohrozeným druhom, V národnom parku sa následkom opätovného prepojenia ramien s Dunajom pri obciach Regelsbrunn a Orth počet jedincov daného druhu zvýšil.

Spôsob života
Larvy uprednostňujú v koryte rieky úseky so silným prúdom a hrubozrnným pieskom. Svoju korisť lovia na povrchu substrátu ako aj jeho prehrabávaním. Vývoj lariev trvá normálne 3 až 4 roky, niekedy iba 2 roky.

Zaujímavosti
Hlavnou príčinou ich ohrozenia je úprava tokov a nedostatočné prepojenie vodných plôch lužnej krajiny s hlavným tokom. V Národnom parku Donau-Auen sa preto realizujú špeciálne podporné projekty zamerané na opätovné prepojenie vodných plôch s hlavným tokom.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.