Nationalpark-Donau-Auen-34581-75-Fauna-WT-Fische-Europaischer-Hundsfisch,Klein.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-34583-75-Fauna-WT-Fische-Europaischer-Hundsfisch,Klein.jpg

Blatniak tmavý

Umbra krameri

Domovom blatniaka tmavého, malej nenápadnej rybky, sú bažinaté vody a sedimentačné zóny. Dlhé roky bol tento druh nezvestný, až v roku 1992 bol v dunajských luhoch jeho výskyt opäť potvrdený.

Charakteristické znaky
Blatniak dorastá do veľkosti 9 – 11cm. Telo má pretiahnuté, zadnú chrbtovú plutvu má posunutú dozadu, chvostová plutva je zaoblená. Chrbát, boky a obidve strany hlavy sú pokryté hnedými fľakmi. Na bočnej strane tela má svetlý pás.

Rozšírenie
Spádovou oblasťou blatniaka je povodie stredného a dolného Dunaja. Žije v bujných močarinách s mäkkým dnom chudobným na kyslík (rybníky, priekopy, vodné plochy na okraji luhov).

Ohrozenia a ochrana
V Rakúsku bol znovu objavený nedávno. Následkom odvodňovania a vysúšania krajiny sa stal kriticky ohrozeným druhom.

Spôsob života
Živí sa drobným hmyzom a jeho larvami, ako aj slimákmi a kôrovcami. Samička kladie vajíčka od februára do apríla do pripraveného hniezda z rastlinných zvyškov, ktoré po nerese chráni.

Zaujímavosti
Vzhľadom k tomu, že blatniak je nenáročný živočich, bol v minulosti obľúbenou akvárijnou rybou. Svoje meno (Hundsfisch=psia ryba) dostal na základe svojho správania sa- pri plávaní striedavo pohybuje veľkými prsnými plutvami, ako keď pláva pes. Prežívanie tohto druhu v Národnom parku Donau-Auen má zabezpečiť špeciálny podporný projekt, ktorý je zameraný na jeho chov.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.