Nationalpark-Donau-Auen-19708-75-Fauna-WT-Fische-Sterlet,Kern.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-23665-75-Fauna-WT-Fische-Sterlet,Kern.JPG

Jeseter malý

Acipenser ruthenus

Tento druh jesetera je jediným druhom jeseterovitých rýb, ktorý celoročne prežíva v sladkých vodách. V Dunaji je silne ohrozeným druhom.

Charakteristické znaky
Telo jesetera je štíhle. Hlava prechádza v dlhý, do hora zahnutý rypák s dlhými strapcovitými fúzami. Koža na chrbte je tmavá, brucho je špinavobiele. Dĺžka tela je 40 až 60 cm, max. 1 m. Na chrbte má ostrý hrebeň z kostených štítkov.

Rozšírenie
Vyskytuje sa v prítokoch Čierneho, Azovského a Kaspického mora.

Ohrozenie a ochrana
Jeseterovi malému hrozí vyhynutie, jeho ochrana sa realizuje umelým chovom a vysadzovaním násad do vhodných lokalít.

Spôsob života
Potravu zväčša zbiera z dna rieky. Živí sa drobnými živočíchmi a malými rybami. Trenie jeseterov prebieha spravidla v máji a júni, ikry sú kladené na štrkovité dno.

Zaujímavosti
Ostatné druhy jeseterov, ktoré žili v Dunaji nad Železnými vrátami sa pokladajú za vyhynuté, pretože v čase rozmnožovania nemohli tiahnuť proti prúdu. V národnom parku sa populácia jesetera malého podporuje vysadzovaním násad. 

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.