Vstavač počerný

Orchis ustulata

Vstavač počerný sa vyznačuje spomedzi domácich druhov vstavačovitých rastlín najmenšími kvetmi. Strapcovité súkvetie rozkvitá postupne zospodu smerom nahor. Horné nerozvinuté kvety vstavača sú tmavopurpurové až počerné a vyzerajú ako opálené, z čoho pochádza aj latinské druhové meno tejto rastliny (ustulare = spálené).

Charakteristické znaky
Vstavač počerný má tak, ako aj ostatné vstavačovité v zemi dve podlhovasté až vajcovité hľuzy. Kvetenstvo je valcovité, v dolnej časti uvoľnené, v hornej stlačené. Okvetné lístky sú prilbicovito sklonené, z vonkajšej strany sfarbené do tmavočervena, v puku majú černastú farbu. Pysk je hlboko trojdielny, jeho prostredná časť je štvorcová a vpredu dvojlaločná, postranné lístky sú lineárne. Sfarbený je do biela s malými červenými bodkami. Podrad tohoto vstavača, vstavač počerný pravý (Orchis ustulata subsp. ustulata), vytvára zimnú zelenú ružicu listov, dosahuje výšku iba 10-25 (35) cm a kvitne od mája do júna. Jeho párové kalíšne lístky nie sú vyhnuté smerom von a kvety voňajú medom. Druhý podrad daného vstavača, vstavač počerný letný (Orchis ustulata subsp. aestivalis), má párové kališné lístky ohnuté smerom von. Tento poddruh vytvára len jednu nevýraznú listovú ružicu a je oveľa vyšší ako ostatné poddruhy, 30-50 (80) cm. Kvitne až v júli a v auguste a kvety majú jemne citrónovú vôňu.

Rozšírenie
Tento druh orchideovitých je rozšírený po celej Európe až do južného Švédska. V južných častiach Európy a v Stredomorí je jeho výskyt zriedkavejší. V miernom pásme je rozšírený až do strednej Sibíri a na Kaukaze. V Rakúsku sa vyskytuje v dvoch poddruhoch. Vstavač počerný pravý (Orchis ustulata subsp. ustulata) rastie po celom rakúskom území, najviac je však zastúpený v panónskej oblasti. Uprednostňuje najmä vápenaté polosuché trávne porasty a suché až vlhkejšie lúky chudobné na živiny. Vstavač počerný letný (Orchis ustulata subsp. aestivalis) sa nevyskytuje v oblastiach Vorarlberg, Tirolsko a Salzburg. Obýva podobné habitaty ako predošlý poddruh, uprednostňuje chladnejšie stanovištia a polotieňoil.

Ohrozenie a ochrana
Vstavač počerný sa v Rakúsku vyskytuje vo forme dvoch poddruhov, pričom obidva sú ako kriticky ohrozené druhy zaradené do Červeného zoznamu ohrozených druhov. V spolkových krajinách Viedeň a Dolné rakúsko sú všetky druhy rodu Orchis prísne chránené.

Spôsob života
Väčšina bylín sa môže okrem pohlavného rozmnožovania prostredníctvom semien množiť aj nepohlavným vegetatívnym spôsobom , napr. odnožami. Medzi vstavačovitými jestvuje iba niekoľko európskych druhov, ktoré sa množia vegetatívnym spôsobom pomocou plazivého podzemku. Hľuzotvorné jedince však takúto možnosť nemajú. Každý rok sa vedľa starých zvráskavelých hľúz vytvorí iba jedna nová hľuza s prezimovacím pukom. Preto je šírenie takýchto porastov možné iba formou semien. Vstavače preto vyprodukujú tisíce semien, ktoré však majú iba minimálnu šancu prežiť pre nedostatok zásobných látok. Väčšiu šancu prežitia majú iba formou symbiózy s vhodným druhom húb (viď tiež hmyzovník pavúkovitý, Ophrys sphegodes). Všetky peľové zrnká sú u vsatvačovitých spojené do peľových zhlukov. Ich prenos na bliznu iného kvetu musí prebehnúť čo najbezpečnejšie. Preto je u vstavačovitých potreba špecifického spôsobu opeľovania hmyzom. Pri návšteve kvetu sa po natrhnutí peľového vrecka na telo hmyzu prichytia peľové zrnká, ktoré sa pri spätnom pohybe hmyzu z vrecka vytrhnú. Hmyz sa peľových zrniek zbaví až vtedy, keď sa tieto dotknú lepkavej blizny nasledujúceho kvetu a prichytia sa na ňu, čím nastane opelenie. Až potom sa na opelenej rastline začnú vyvíjať semená. Jediná rastlina vyprodukuje tisíce semien, ktoré neskôr vietor roznesie po okolí.

Zaujímavosti
Kvety majú sladkú medovú vôňu.