nationalpark-donau-auen-blaustern2.JPG
Nationalpark-Donau-Auen-25646-7-Flora-Krautige-Blaustern,Baumgartner.JPG

Scila dvojlistá

Scilla bifolia

Scila dvojlistá sa nazýva aj rastlinou riečnych údolí. Rastie totiž v nížinách, v údoliach potokov a stredných tokov riek. V Národnom parku Donau-Auen patrí spolu so snežienkou k prvým poslom jari.

Charakteristické znaky
Scila dvojlistá je trváca cibuľovitá bylina vyrastajúca do výšky 5 až 20 cm. Z cibule vyrastajú na jar 2 úzke čiarkovité listy, ktoré objímajú stonku až do polovice jej dĺžky. Rovná zelená stonka nesie 2 – 5 dlhostopkatých kvetov. Kvetné lístky sú svetlo šedomodré až fialové, dlhé 8 mm. V okrúhlej tobolke sa nachádzajú buď čerstvé olivovozelené, alebo suché tmavohnedé semená.Kvitne od marca do apríla.

Rozšírenie
Je to druh strednej a južnej Európy. Areál výskytu scily zasahuje aj do Holandska, i do juhozápadného Poľska. V Rakúsku sa vyskytuje iba v nížinách a nižších horských pásmach. Rastie v údoliach pozdĺž väčších tokov, a je rozptýlená v spolkových krajinách Dolné a Horné Rakúsko,Korutánsko, ako aj Štajersko. V Národnom parku Donau-Auen obľubuje táto „polotieňová rastlina“ najmä tvrdé lužné lesy, niekedy sa vyskytuje však aj na lužných lúkach.

Ohrozenie a ochrana
Scila dvojlistá je regionálne ohrozeným druhov na území Českého masívu, v panónskej oblasti i v Korutánsku a v údoliach južných a východných Álp. V Dolnom Rakúsku sú všetky podruhy druhu Scila dvojlistá chránené. Iba 5 kusov nadzemných častí rastlín je dovolené odtrhnúť si do kytičk.

Spôsob života
Scila dvojlistá začína kvitnúť začiatkom marca. Na báze semenníka je nektárová žľaza, pre ktorú muchy a včely rady navštevujú jej kvety. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, t.j. keď prší, sneží alebo je zima, vädnúce kvety sa uzatvoria, pričom sa peľnice tyčiniek priblížia k blizne piestika a dochádza k samoopeleniu. Semená majú výrastok vytvorený špeciálne pre mravcov. Keď sa mravec zmocní semena s príveskom, vlečie ho do mraveniska a tak rozširuje aj rastlinu. Scila skorým kvitnutím využíva na svojom biotope pred olistením stromov väčšiu dostupnosť svetla. Pomocou energie uskladnenej v cibuľke je schopná v krátkom čase vyklíčiť a vyhnať listy, ktoré na lesnej pôde využívajú zvýšený prísun slnečného žiarenia. Skôr ako sa lesná pôda opäť zahalí do pološera, stihne scila vykvitnúť a nahromadiť v cibuľke dostatok rezervných látok na ďalšiu sezónu.

Zaujímavosti
Veľa druhov scily sa pestuje ako okrasné rastliny. Tie sa niekedy dostanú do voľnej prírody, kde zdivejú a tie potom sťažujú určovanie druhov rodu Scilla.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.