celoročný
Hainburg
DETAILNÉ MAPY HAINBURG
Dateigröße: 929.94 KB

Hainburg

V Hainburg-u sa v relatívne úzkom priestore navzájom spájajú najrozličnejšie krajinné prvky. Dunaj sa tiesni medzi kopcami Braunsberg a Devínskou Kobylou a potom už tečie pomalšie a je aj širší. Reguláciou Dunaja začiatkom 20. storočia vznikli tzv. Hainburger Kastln, rozsiahle oblasti so stojatou vodou pozdĺž toku Dunaja.

Na vápencových skalách Braunsbergu sa rozrástli suché trávnaté porasty, v ktorých našli útočisko mnohé vzácne druhy živočíchov a rastlín. Lesy na svahoch kopca sú oveľa suchšie a odlišné od typickej lužnej vegetácie.

Ešte stále tu jestvujú na malých územiach pozostatky bývalých pastvín. Tu sa kedysi cez deň pásol dobytok pozbieraný od viacerých sedliakov, ktorý navečer pastier zaháňal domov k jednotlivým majiteľom.

Z náhornej plošiny Braunsbergplateau je panoramatický výhľad nielen na celú lužnú oblasť a pohorie Hundsheimer Berge, ale aj na Slovensko.

Dodržujete prosím pravidlá správania sa v prírode!

3 km
1 hodina

Trasa vedie popri Dunaji a prechádza dvomi tunelmi vyhĺbenými v skalnom brale.
Počas záplav je trasa neschodná alebo iba čiastočne schodná. Žiadame vás, aby ste dodržiavali uzáveru chodníka!

DETAILNÉ MAPY HAINBURG
Dateigröße: 929.94 KB

Okružná dunajská trasa - Donau-Rundwanderweg

Východiskový bod:
Parkovisko Donauparkplatz.

Turistická trasa je pri záplavách iba čiastočne prechodná alebo celkom uzatvorená. Uzáveru chodníka berte prosím na vedomie!

Už pár metrov za parkoviskom trasa prechádza jednou z najkrajších dunajských scenérií: dvoma tunelmi vyhĺbenými v strmom skalnatom svahu Braunsbergu. Pri nízkej hladine vody sú tieto skaly v rieke jasne viditeľné. Na skalnatých svahoch často pobehujú srnky, mohutné porasty brečtana obrastajú balvany a stromy. Trasa sa potom odkláňa od toku a smeruje popri stojatej vode Hainburger Kastln. Na jar tu kvitnú snežienky, ktoré neskôr vystriedajú chochlačky duté.

Cesta postupne stúpa do svahu kde v porastoch prevládajú javor poľný, hloh a klokoč perovitý. Skalnaté útesy Rötelsteinfelsen sú porastené špeciálnymi suchomilnými trávnato-bylinnými porastami s dominanciou rozchodníka bieleho, kde si našla útočisko aj chránená jašterica zelená.

Cesta vedie ďalej do svahu cez les rozkvitnutý pečeňovníkmi trojlaločnými a modricami. Tesne pred vyústením trasy na cestu Braunsbergstraße smerujúcu na vrchol Braunsbergu, odbočí chodník doprava a úzkou traverzou sa vracia naspäť k Dunaju. Ešte pred zostupom vás očakávajú nádherné výhľady do lužnej krajiny a na mesto Hainburg.

6 km
2 hodiny

Trasa vedie cez viaceré bývalé pastviny.
Počas záplav je chodník iba čiastočne schodný!

DETAILNÉ MAPY HAINBURG
Dateigröße: 929.94 KB

Trasa Hutweidenweg

Východiskový bod:
Parkovisko pri Dunaji -Donauparkplatz.

Trasa spočiatku vedie popri Dunaji a stojatých vodách Hainburger Kastln. Na jar sa v tejto lokalite pári stovka žiab a ropúch, neskôr sú tieto vodné plochy plné hmýriacich sa žubrienok. Po výstupe na skalnaté bralo Rötelsteinfelsen cesta opäť klesá do lužného lesa, v jarných mesiacoch preplneného intenzívnou vôňou cesnaku medvedieho, a pokračuje pozdĺž pravej strany mŕtveho ramena. Rameno sa plní podzemnou vodou iba v jarných mesiacoch. V okolitom prostredí dominuje brest väzový a javor mliečny, čo je dôkazom toho, že dané podložie je oveľa suchšie. Postupne sa les presvetľuje a chodník vchádza na rozsiahlu lúčnu plochu, jednu z bývalých hainburských pastvín.

Ďalej cesta prechádza malým porast jaseňov a javorov poľných, potom opúšťa územie národného parku a vedie krížom cez hainburské golfové ihrisko, vybudované v 1960-tom roku tiež na ploche bývalej pastviny, a vychádza na Devínsku cestu -Thebener Straße. Posledný úsek trasy vedie najskôr cez vinohrady a potom opäť skalnatým terénom východne od horského kúpaliska (Bergbad) späť k Dunaju.

5,5 km
2 hodiny

Väčšia časť turistickej trasy prebieha v prírodnej rezervácii Braunsberg.
Chodník vedie mimo územia národného parku.

DETAILNÉ MAPY HAINBURG
Dateigröße: 929.94 KB

Keltská trasa - Keltenweg

Východiskový bod:
Parkovisko pri Dunaji -Donauparkplatz.

Trasa vedie mimo územia národného parku, zväčša Prírodnou rezerváciou Braunsberg (Naturschutzgebiet Braunsberg).

Z parkoviska trasa stúpa cez vápencové skaly hornou Dunajskou okružnou cestou. Chodník prechádza suchými lúčnymi porastami, kde na jar kvitnú kosatce nízke, neskôr vstupuje do presvetleného porastu pajaseňov žliazkatých, klokočov a hlohov. Po prechode cez cestu na Braunsberg- Braunsbergstraße, sa chodník vinie agátovým porastom do kopca. Popri trase sa objavujú viaceré poľovnícke zariadenia, ako kŕmidlá a vysoké posedy, ktoré sú dôkazom výskytu divej zveri v okolí.

Po dosiahnutí vrcholovej plošiny Braunsbergu sa návštevníkom naskytne pôsobivý 360° panoramatický výhľad. Okolo keltskej pozorovateľne rastú v jarnom období botanické rarity, ako kavyľ ivanov a klinček peristý. Ku koncu leta sa tu dajú pozorovať modlivky a stepníky červené.

Trasa opúšťa plošinu smerom na východ a vchádza do porastu dubov plstnatých a javorov poľných. Odtiaľ sa vinie cez vinice na úpätie Braunsbergu a pokračuje smerom k horskému kúpalisku a cez skalnatý terén späť k Dunaju.

4,7 km
1,5 hodiny

Väčšia časť turistickej trasy prebieha v prírodnej rezervácii Braunsberg.
Chodník vedie mimo územia národného parku.

DETAILNÉ MAPY HAINBURG
Dateigröße: 929.94 KB

Okružná trasa okolo Braunsbergu

Východiskový bod:
Parkovisko pri Dunaji -Donauparkplatz.

Trasa vedie mimo územia národného parku, zväčša Prírodnou rezerváciou Braunsberg.

Po výstupe na hornú okružnú Dunajskú trasu je z chodníka vedúcom po skalnatých svahoch rozsiahly výhľad na lužnú krajinu. Popri ceste stúpajúcej nahor sa na jar rozprestiera hustý koberec snežienok a chochlačky. Potom sa vchádza na prvú veľkú lúku s výhľadom na východ, na Slovensko. Trasa vedie cez Braunsberskú cestu, pokračuje hranicou lesa a úzkym lesným chodníkom sa vnorí do tichého hustého svahového lesa. Horské úbočie je na viacerých miestach porušené hlbokými priekopami a zosuvom pôdy, územím sa vinú viaceré prte.

Postupne sa les stáva čoraz svetlejším. Porasty borovíc sa miešajú s dubmi a javormi, až sa napokon chodník vynorí na južnej strane Braunsbergu. Na skalnatom podloží pokračuje trasa ďalej úzkou cestou lemovanou porastami krušiny jelšovej , vtáčieho zobu a hlohu. Viaceré vtáky sa v zime živia bobuľami týchto drevín. Cesta sa skoro nepozorovane pomaly stočí na západ a okruh ukončuje nový výhľad na Dunaj.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.