celoročný
Orth an der Donau

Dateigröße: 610.95 KB

Orth an der Donau

V oblasti okolo obce Orth sa rozkladá najrozľahlejšie územie lužného lesa v národnom parku. Je popretkávané viacerými vodnými tokmi a dve vedľajšie dunajské ramená boli na tomto území opäť prepojené s Dunajom. Rieka tu vytvára štrkové ostrovy, podmýva brehy a premiestňuje naplavené drevo. Staré potoky sú znovu plné vody a napájajú ňou mŕtve ramená doposiaľ odrezané od hlavného toku.

Tým, že sa vodné plochy v lužnom lese rozširujú, začína sa tu dariť vzácnym druhom zvierat, ako napr. korytnačke močiarnej a blatniakovi európskemu. Uvedení obyvatelia luhov sa dajú pozorovať naživo na Zámockom ostrove, v prírodnom areáli Centra národného parku – v zámku Orth.

Dunaj pri Orthe vytvoril sústavu ostrovov - Orther Inseln, ktoré sú ideálnymi prírodnými kúpaliskami. Dunajské pláže tu tvoria nánosy farebných štrkových kamienkov všetkých veľkostí a jemný riečny piesok. Na niektorých miestach pobrežia rieka obnažila spleť koreňov vŕby bielej, v korunách topoľov bielych sa darí imelu, liany vytvárajú husté prírodné závesy z listov.

Na ostrovoch sa rozrastá hustý lužný prales, ktorý príroda vytvorila sama, bez zásahov lesníkov.

Dodržujete prosím pravidlá správania sa v prírode!

5 km
asi 1,5 hodiny

Dobrodružná pešia túra prechádza rozličnými zákutiami lužnej krajiny.
Počas záplav je chodník iba čiastočne schodný Žiadame vás, aby ste dodržiavali uzáveru chodníka!


Dateigröße:

Veľká okružná turistická trasa v Orthe

Východiskový bod:
Od parkoviska pri policajnej stanici, rovno cez most Fadenbachbrücke, popri futbalovom ihrisku ku vchodu do národného parku.

Prvá časť turistickej trasy smeruje cez presvetlený tvrdý lužný les (ktorý je charakteristický suchším podložím s porastom dubov a jaseňov) a rozľahlé kosené lúky ku protipovodňovej hrádzi. Za ňou sa lesné spoločenstvo mení, pôda je vlhkejšia a začínajú prevládať lesné porasty topoľov a vŕb. Cesta sa ďalej vinie popri sprietočnenom bočnom dunajskom ramene, ktorý je s Dunajom spojený tri štvrtiny roka. Zatiaľ čo tu na jar a v lete voda tečie prudšie, v zime sa tu objavia plytké štrkovité nánosy, ktoré takto demonštrujú silu vody. Na obidvoch brehoch majú svoje nory a kĺzačky bobry a pobrežné porasty sú poznačené ich ohryzmi. Popadané stromy potom využíva rybárik riečny ako svoje pozorovateľne.

Cesta ďalej prechádza južným okrajom lúky, obľúbeným miestom pre zver, kde kvitne na jar kostihoj a ďalšie liečivé byliny a vyúsťuje na širokú lesnú cestu popri potoku Fadenbach, vedie pozdľž mŕtveho ramena smerom do vnútrozemia späť na hrádzu. Prechodom cez hrádzu sa po ľavej strane cesta vracia späť do národného parku.

2,5 km
asi 1 hodina

Trasa v určitých úsekoch prechádza aj popri hlavnom dunajskom toku.
Počas záplav je trasa neschodná alebo iba čiastočne schodná. Žiadame vás, aby ste dodržiavali uzáveru chodníka!


Dateigröße:

Okružná túra Uferhausrunde

Východiskový bod:
Parkovisko pri Dunaji, reštaurácia Uferhaus.

Trasa vedie pozdĺž vlečnej cesty (Treppelweg) k dunajským ostrovom (Orther Inseln), ktoré rieka vytvorila medzi priečnymi hrádzami. Tieto štrkové ostrovčeky sú čiastočne zarastené hustým porastom vŕb a topoľov, medzi kameňmi sa vyskytujú úlomky mušieľ rôznych druhov lastúrnikov. Po povodniach tu ostávajú mohutné vrstvy naplavenín, ktoré poskytujú vhodné útočisko teplomilným živočíchom, ako napr. hadom, pavúkom a rôznym druhom chrobákov.

V najvyššom bode ostrovov trasa odbočuje do lesa a prechádza najprv opustenými lúkami a neskôr hustým lesom. V jednej priekopovej prepadline sa často vyskytuje podzemná voda a už iba malý trstinový porast je svedkom bývalého mŕtveho ramena.Popri ceste sa dajú pozorovať čerstvé stopy diviakov. Trasa potom vedie pozdĺž potoka Fadenbach, kde sa na jar a v lete často slnia na plávajúcom dreve korytnačky močiarne. Nakoniec cesta prechádza cez dve rozsiahle pastviny, kde od augusta kvitne najjedovatejšia rastlina národnom parku, jesienka obyčajná. Po ceste Uferstraße sa dostaneme späť k Dunaju.

3 km
asi 1 hodina

Turistická trasa tvorí spojnicu viacerých značených chodníkov.
Počas záplav je cesta neschodná alebo iba čiastočne schodná. Žiadame vás, aby ste akceptovali uzáveru cesty!


Dateigröße:

Trasa: Alter Aulehrpfad – Alter Uferweg (Starý lužný chodník-stará pobrežná cesta)

Východiskový bod:
Parkovisko pri policajnej stanici, ďalej rovno cez most Fadenbachbrücke, popri futbalovom ihrisku ku vchodu do národného parku, prípadne od parkoviska pri Dunaji.

Stará pobrežná cesta prechádza všetkými biotopmi lužnej krajiny. Začína sa v suchom tvrdom luhu, reprezentovanom najprv iba pásmi porastov, ktorý neskôr prechádza do porastu z javorov, jaseňov a orechov. Trasa vedie ďalej popri rozsiahlom poli a pokračuje paralelne k mŕtvemu ramenu, a dreveným mostíkom prechádza cez hlboko zarezanú priekopu.

Po prekonaní hrádze cesta vstupuje do mäkkého luhu, kde dominujú topole. Obrovské stromy sa postupne lámu a na tzv. mŕtvom dreve vyrastajú bujné drevokazné huby. Počas cesty sa vynárajú stále nové výhľady na mŕtve rameno, v ktorom sa na plávajúcom dreve vyhrievajú korytnačky močiarne. Krátko pred dosiahnutím Uferstraße trasa zabočí doprava a popri priekope vedie k ďalšiemu bočnému ramenu, v ktorom často chytajú ryby volavky a rybáriky riečne. Popri úzkej lesnej cestičke sa okolo kríkov a stromov ovíjajú chmeĺ a plamienok (Clematis). Nakoniec trasa prechádza lúkou pri reštaurácii Uferhaus a končí pri Dunaji.