celoročný
Schönau
DETAILNÉ MAPY SCHÖNAU
Dateigröße: 802.28 KB

Schönau

Úzky pás lužného lesa Schönauer Au-Wald je jednou z najdynamickejších oblastí národného parku. Znížením vlečnej cesty, ktorá slúžila na ťahanie lodí proti prúdu (Treppelweg), sa na dvoch miestach opätovne sprietočnilo bočné rameno Dunaja. Dunajský prúd do neho vnáša množstvo štrku, čím vznikajú nové ostrovčeky, z ktorých majú osoh v hniezdiče v štrkovom podloží, ako kulík riečny a kalužiak malý.

Vďaka neustálej brehovej erózie tu opäť zahniezdil aj rybárik riečny. V zime dunajské rameno Schönauer Arm zamŕza len čiastočne, čo pri hľadaní potravy využívajú najmä operení zimní hostia.

Bobry si hĺbia svoje nory v strmých brehových svahoch. V zime sa dajú pri troche šťastia pozorovať už v neskorších poobedňajších hodinách. Močariny, ktoré sa napĺňajú vodou pri každom zvýšenom vodnom stave rieky, sú vhodným biotopom pre mnohé druhy žiab a ropúch, v jarných mesiacoch sú dôležitým prostredím pre ich rozmnožovanie.

Na piesčitom pobreží sa pri nízkom stave vodnej hladiny objaví druhová pestrosť obyvateľov živočíšnej ríše, z ktorých mnohí tu zanechali svoje stopy.

Dodržujete prosím pravidlá správania sa v prírode!

Schoenau-Schoenauer Donaurunde
2 km
1 hodina

Krátka okružná trasa prechádza jednou z najdynamickejších oblastí národného parku.
Chodník je počas záplav neschodný. Žiadame návštevníkov, aby akceptovali uzáveru chodníka!

DETAILNÉ MAPY SCHÖNAU
Dateigröße: 802.28 KB

Okružná trasa Schönauer Donaurunde

Východiskový bod:
Parkovisko na kraji obce Schönau an der Donau, vedľa bufetu „Radler Treff“. Trasa vedie krížom cez hrádzu proti spätnému prúdeniu vody a po dlhej esovitej krivke ústí pri vstupe do národného parku, označenom dvomi drevenými pilotmi.

Z bočnej strany násypu Schönauer Traverse je pôsobivý výhľad na vodnú plochu Kühwörther Wasser, prerastenú veľkým trstinovým porastom, kde sa často zdržiavajú volavky.

Prechodom cez povodňovú hrádzu začínajú popri ceste prevládať porasty vŕby bielej a malé močariny, v ktorých žije vodný hmyz, slimáky a sladkovodné lastúrniky. Počas vegetačného obdobia vytvoria porasty žihľavy, černice a netýkavky žliazkatej vyše metrovú húštinu. Popri úzkom chodníku sa objavujú stopy bobrov, ktorí tu ohrýzajú nízke vŕby. Posledných pár metrov pred Dunajom premosťuje ďalšie sprietočnené vedľajšie rameno most. Už pri stredne vysokej vodnej hladine sem mohutne prúdi voda a vzniknuté brehové odvaly poskytujú vhodné miesto na hniezdenie rybárikovi riečnemu.

Cesta vedie asi sto metrov popri Dunaji po prúde a pri ďalšej traverze zabočí opäť do vnútrozemia. Na tomto úseku sa dobre v zime pozorujú viaceré druhy vtákov, ako napr. kormorány,ktoré tu nocujú na stromoch, ale aj orliaka morského. Trasou cez lužný les sa dostaneme späť na hrádzu.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.