celoročný
Stopfenreuth

Dateigröße: 624.29 KB

Stopfenreuth

Lužný les pri obci Stopfenreuth (Stopfenreuther Au) sa skoro celý rozprestiera v záplavovej oblasti Dunaja. Výška vodnej hladiny Dunaja počas povodní je zaznamenaná na kameni umiestnenom na ceste pri brehu rieky - Uferstraße. Prevládajúci porast stromov tu tvoria vŕby a topole.

Najmä vŕby sa hojne vyskytujú pozdĺž tohto úseka Dunaja. O ich vitalite, ale aj sile vody, svedčí ich krivý vzrast. Okolo priečnych hrádzí, (kamenné hrádze smerom do toku, ktoré regulujú prúd vzhľadom na lodnú dopravu), sa nachádza množstvo mušieľ lastúrnikov, v plytkej vode pri brehu žijú rozmanité druhy mladých rýb.

Tiché vody mŕtvych dunajských ramien poskytujú vhodné životné prostredie pre korytnačky močiarne, ktoré sa rady slnia na plávajúcom dreve. Najlepšie sa dajú pozorovať v jarných mesiacoch. Keď sa hluk na Uferstaße, kde sa naloďujú návštevníci do člnov, ustáli, dajú sa na tomto mieste pozorovať rybárky riečne a bobry.

Keď chce človek objaviť typických obyvateľov luhov, nemusí vždy putovať ďaleko do lužného lesa.

Dodržujete prosím pravidlá správania sa v prírode!

4,6 km
1,5 hodiny

Lužný les, zvaný Stopfenreuther Au, ktorý bol v roku 1984 svedkom obsadenia luhov ochranármi, sa pokladá za „kolísku zrodu národného parku“.
Počas záplav je trasa neschodná alebo iba čiastočne schodná. Žiadame vás, aby ste dodržiavali uzáveru chodníka!


Dateigröße: 624.29 KB

Okružná trasa: Stopfenreuther Donaurunde

Východiskový bod:
Cesta Uferstraße, protipovodňová hrádza.

Trasa začína na západnom konci obce Stopfenreuth. Po prechode cez hrádzu vedie cesta na rozľahlú lúku Brücklwiese, známu z histórie ako miesto, kde v zime v roku 1984 začal protihainburský protest – obsadenie Stopfenreuthských luhov (Besetzung der Stopfenreuther Au). Na jar tu kvitnú rôzne druhy vstavačovitých (Orchideaceae). Cesta potom prechádza cez mŕtve rameno s trstinovým porastom - Rosskopfarm, kde sa dajú dobre pozorovať vodné vtáky: volavku popolavú a bielu, potápku hnedú,, alebo sliepočku vodnú. Na balvanoch spevnených brehov sa s obľubou slnia užovky obojkové.

Pri Dunaji trasa odbočí na východ a vedie po vlečnej ceste- Treppelweg pozdĺž toku. Pri nízkom stave vodnej hladiny sa tu vyskytujú veľké suché štrkovité plochy, na ktorých sa dajú objaviť úžasné naplaveniny. V lete je táto oblasť obľúbeným prírodným kúpaliskom. Lužná terasa (Au-Terrasse) poskytuje krásny výhľad na Dunaj z výšky. Trasa napokon vedie cestou Uferstraße naspäť do obce, kde končí.