Nationalpark-Donau-Auen-35447-5-Fauna-WL-Weichtiere-Spitzschlammschnecke,KunzB.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-29986-5-Fauna-WL-Weichtiere-Spitzschlammschnecke,Baumgartner.JPG

Vodniak vysoký

Lymnaea stagnalis

Vodniak vysoký je aktívny po celý rok. S výnimkou veľmi silných mrazivých období sa dajú pozorovať aj pod ľadom, kedy vodniak dýcha predovšetkým kožou. Obvykle sa objavuje na hladine vôd, pretože sa potrebuje nadýchnuť vzduchu.

Charakterisické znaky
Druh Lymnaea stagnalis patrí medzi naše najväčšie prirodzene sa vyskytujúce sladkovodné slimáky. Ulitu má kuželovito špicatú, 54 mm vysokú a 27 mm širokú. Posledné zo 6-8 stupňovitých závitov sú baňato rozšírené. Ulita je jemne pruhovaná z dorastajúcich línií, je relatívne tenkostenná tmavohnedej farby.

Typické ploché trojuholníkovité tykadlá, ktoré vyzerajú ako malé rohy, sú silne prekrvené. S ich pomocou sa dá kožným dýchaním získať kyslík z vody. Tykadlá i povrch tela sú posiate drobnými svetlými bodkami. Malé očká sú umiestnené na výdutine každého tykadla. Celé telo sa do ulity nezmesti, široko oválna noha ostáva nechránená pred ústím ulity.

Rozšírenie
Vodniak je rozšírený v celej Európe až do Nórska. Nachádzajú sa vo väčších rybníkoch, vodných priekopách, nížinných riekach. V Národnom parku Donau-Auen žijú vo veľkom počte v starých dunajských ramenách, ktoré sú napájané podzemnými vodami.

Ohrozenie a ochrana
Vodiniak vysoký nie je v Rakúsku ohrozeným druhom.

Spôsob života
Vodniaky žijú v stojatých a pomalých tečúcich vodách, s hustou vegetáciou. Sú relatívne tolerantné voči vysokému obsahu živín v danom prostredí. Vo svojom biotope sa môžu pohybovať po vodnej hladine aj s nohou smerom nahor. To robia vtedy, keď hľadajú potravu, alebo sa potrebujú nadýchnuť a vymeniť si vzduch v plášťovej dutine (výmena trvá asi 15 sekúnd). S pomocou vzduchu v pľúcnej dutine sa vzášajú vo vode. V prípade nebezpečenstva vytlačia zo seba vzduch a klesnú na dno vôd. Vodniaky sa živia rastlinnou potravou, ako sú riasy, odstrúhavaním potravy pomocou zubatej raduly (struhák v ústnej dutine), ďalej organickými látkami plávajúcimi vo vode, alebo ležiacimi na dne vôd. Nepohrdnú ani zdochlinami a drobnými zvieratmi (napr. machovky). Zaujímavé je, že zožerú aj nakladené vajíčka iných druhov mäkkýšov. Pri trávení si pomáhajú požieraním malých kamienkov.

Tieto druhy sú hermafroditmi, ale sú schopné aj samooplodnenia. Želatínové zhluky vajíčok sú zoradené do pásky a bývajú uchytené na nejakom predmete. Ich dĺžka je až 65 mm a obsahujú okolo 300 vajíčok. Vývoj trvá asi tri týždne. Dožívajú sa až štyri roky. Ak močarina, v ktorej žijú vyschne, prežívajú vodniaky nepriaznivé obdobie zahrabávaním do mokrého bahna.

Zaujímavosti
Vodniak vysoký nežije vo vrchoviskových rašeliniskách, pretože tam nenachádza potrebný vápnik na výstavbu svojich schránok.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.