Nationalpark-Donau-Auen-27915-5-Fauna-WL-Insekten-Wasserlaufer,SchneiderB.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-44623-5-Fauna-WL-Insekten-Wasserlaufer,Kracher.JPG
Nationalpark-Donau-Auen-4573-5-Fauna-WL-Insekten-Wasserlaufer,BaumgartnerB.jpg

Korčuliarka

Gerris sp.

Korčuliarky sú prvým druhom hmyzu, ktorý sa dá pozorovať na vodnej hladine už skoro na jar.

Charakteristické znaky
Korčuliarka je suchozemská bzdocha, ktorá sa zdržuje na vodnej hladine. Korčuliarok Gerris je asi desať druhov, ktoré sú navzájom veľmi podobné, odlišujú sa svojou veľkosťou. Jedinci týchto druhov merajú od 6 do 20 mm. Vyznačujú sa ploským telom, majú dlhý pár stredných a zadných nôh, jemným ochlpením nôh a niektoré druhy majú krídla.

Rozšírenie
Vyskytujú sa na všetkých stojatých a mierne tečúcich vodných plochách, často vo veľkých počtoch.

Ohrozenie a ochrana
V strednej Európe veľmi častý druh.

Spôsob života
Korčuliarky sa po vodnej hladine pohybujú nárazovým kĺzavým pohybom. Povrchové napätie vody a ich široko rozkročené nohy, ktorými rozkladajú svoju hmotnosť spôsobujú to, že sa neponoria. Korčuliarky lovia na hladine vôd malý utopený hmyz. Samičky kladú vajíčka na časti vodných rastlín.

Zaujímavosti
Keď sú zvieratá vyrušené, jedným nárazovým pohybom môžu prekonať na vodnej hladine vzdialenosť až pol metra.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.