Nationalpark-Donau-Auen-6434-5-Fauna-WL-Zweifleck,Geerts.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-Zweifleck2,Michal-Hykel.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-Zweifleck3,Michal-Hykel.jpg

Vážka dvojškvrnná

Epitheca bimaculata

Populácie živočíchov, ktoré sa vyskytujú v Národnom parku Donau-Auen sú pre štát tak isto dôležité ako tie, ktoré obývajú moravské luhy. Tento zriedkavý druh vážky sa vyskytuje od polovice mája do konca júna iba v okolí starých ramien zarastených vodnými rastlinami s listami plávajúcimi po hladine alebo pod hladinou vôd, rákosím a s prítomnosťou mŕtveho dreva.

Charakteristické znaky
Dĺžka tela vážok je cca 6 cm, rozpätie ich krídel dosahuje 8 cm. Samce i samičky majú tmavohnedú hruď, brucho je bledohnedej farby so širokými čiernymi pozdĺžnymi pásmi, so zúbkovaným okrajom v strednej časti chrbta.Na báze zadných krídel je veľký čierny fľak.

Rozšírenie
Druh je rozšírený až po východnú Sibír a Japonsko, západná hranica jeho výskytuj siaha do východnej časti Francúzska. V južnej časti Európy sa daný druh nevyskytuje. V národnom parku sa dá pozorovať iba v okolí starých ramien zarastených vodnými rastlinami s listami plávajúcimi po hladine alebo pod hladinou vôd, rákosím a s prítomnosťou mŕtveho dreva.

Ohrozenie a ochrana
V Európe nie je ohrozeným druhom, v Nemecku je druh silne ohrozený, v Dolnom Rakúsku je na pokraji vyhynutia. V národnom parku sa vyskytuje iba obmedzený počet jedincov v okolí starých ramien zarastených vodnými rastlinami s listami plávajúcimi po hladine alebo pod hladinou vôd, rákosím a s prítomnosťou mŕtveho dreva.

Spôsob života
Samce lietajú od polovice mája do konca júna rovnako rýchlo a priamočiaro asi 50 cm nad vodnou hladinou pár metrov od brehovej línie vôd. Larvy žijú najprv v plytkej pobrežnej zóne, neskôr v hĺbke dvoch až štyroch metrov na dne stojatých vôd. Ich vývoj trvá 2 až 3 roky.

Zaujímavosti
Pri kladení vajíčok dochádza k zvláštnemu úkazu: vajíčka vychádzajú z brucha samičky vo forme malých balíčkov. Vo vode sa balíček rozvinie v retiazku vajíčok, ktorá sa upne väčšinou na vodné druhy rastlín Myriophyllum (stolístok), Elodea (vodomor) alebo na mŕtve drevo.