Vŕba krehká

Salix fragilis

Vŕba krehká je v národnom parku vzácnym stredne vysokým stromom rastúcim v mäkkých lužných lesoch a na mokrých lúkach. Mladé konáriky sa ľahko lámu, podľa toho dostala aj svoje druhové meno. Jej kríženec s vŕbou bielou sa v prírode vyskytuje častejšie. Darí sa jej v hlbokej pôde s dostatkom vlhkosti.

Charakteristické znaky
Vŕba krehká je stredne vysoký strom (zriedka krík) do 15 (20) m výšky, obvod kmeňa je až 1 m. Má vzostupné vetvy a rozsiahlu korunu, ktorá sa smerom nahor zužuje. Často je aj viackmenná. Žlté až svetlohnedé holé vetvičky sú veľmi dlhé a v mladosti sú v mieste nasadenia mierne lámavé. Staršie konáre rastú v pravom uhle. Kôra, spočiatku hladká a šedožltej farby sa neskôr mení na bledo zelenú, s dlhými pozdĺžnymi prasklinami. Na kmeni je kôra šedo-hnedá s krížovými odstávajúcimi lištami. Listy sú dlhé 16 cm, pílkovité, úzko kopijovitého tvaru, na vrchnej strane lesklé, holé, tmavo zelenej farby. Kvety sú dvojdomé, kvitnú v marci až máj.

Rozšírenie
Dnes sa dajú iba ťažko určiť pôvodné prirodzené územia ich výskytu, nakoľko boli veľmi často vysádzaným druhom. Vŕby krehké sú rozšírené od Čierneho lesa (Schwarzwald) smerom na východ až do Ruska a smerom na sever do stredného Švédska. Rastú aj v Pyrenejach a v severnej časti Apenín, i na Balkáne. V Rakúsku je ich výskyt roztrúsený, viac menej zriedkavý, v národnom parku sú ojedinelé.

Ohrozenie a ochrana
V Rakúsku je vŕba krehká ohrozeným druhom a to najmä v západných alpských oblastiach, ako aj vo východnej časti Dolného Rakúska (národný park!) a v severnom Burgenlande.

Spôsob života
Vŕba krehká rastie v nížinách a stredohorí pozdĺž brehov potokov a riek. Spolu s jaseňmi a jelšami tvoria stromovité porasty a maloplošné lužné lesíky vo veľmi vlhkých a hlbokých pôdach, ako aj na periodicky zaplavovaných územiach s piesčito-štrkovými pôdami bohatými na živiny.

Zaujímavosti
Vŕby krehké sa tak ako vŕby biele často pestujú a majú aj podobné využitie. Ich červenkasté drevo je pevné, ľahké a odolné voči oderu. Je jedným z najdôležitejších pôvodných lesných druhov vŕb a zahlavovaním sa z nej získavali prúty využívané v košíkárstve na pletenie a ako spojovací materiál. Pôvodný druh vŕby krehkej je veľmi zriedkavý, častejšie sa vyskytujú krížence s vŕbou bielou (Salix alba so Salix fragilis = Salix x rubens).