Nationalpark-Donau-Auen-37357-10-Flora-Wasserpflanzen-Wasserschlauch,Neumair.JPG
Nationalpark-Donau-Auen-42306-10-Flora-Wasserpflanzen-Wasserschlauch,SendorZeman.jpg
Nationalpark-Donau-Auen-42307-10-Flora-Wasserpflanzen-Wasserschlauch,SendorZeman.jpg

Bublinatka obyčajná

Utricularia vulgaris

Do rodu Utricularia sú zaradené mäsožravé rastliny, ktoré si potrebné dusíkaté látky zčasti získavajú zo svojich obetí, ako sú napr. malé vodné živočíchy. Bublinatka obyčajná sa vyskytuje v starých dunajských ramenách v Lobau.

Charakteristické znaky
Bublinatka obyčajná je trváca vodná bezkoreňová, ponorene plávajúca bylina. Listy sú mnohokrát čiarkovito delené. Niektoré nitkovité listy sú modifikované (lapacie machúriky)- sú mechúrikovito nafúknuté, duté a slúžia ako lapacie zariadenie na drobný hmyz. Od júna do augusta vyrastajú kolmo na hladinu kvetné výhonky. Kvety sú zlatožltej farby, zoradené do voľných strapcov. Spodný pysk je sedlovito prehnutý a stopka kvetu je 2-3-krát dlhšia ako krycí listeň. Jej príbuzný druh bublinatka nebadaná, Utricularia australis, má spodný pysk koruny rovný a stopka kvetu je 2-3-krát dlhšia ako krycí listeň. Na jeseň sa tvoria zimné púčiky.

Rozšírenie
Druh je rozšírený po celej severnej polgule, v Severnej Amerike, skoro v celej Európe až do severnej Ázie. V Rakúsku sa vyskytuje 5 rôznych druhov bublinatiek, pričom sa niektoré špecializujú na chudobné rašelinové vody. Bublinatka obyčajná je rozšírená vo všetkých rakúskych spolkových krajinách okrem Korutánska. Obýva väčšinou nižšie polohy, ale vyskytuje sa aj v nadmorskej výške do 1000 m n. m. Obľúbenými habitatmi sú stojaté a pomaly tečúce vody, močiare a mierne husté trstinové porasty, ako napr. v Lobau.

Ohrozenie a ochrana
Biotopy bublinatky obyčajnej sú roztrúsené a vzácne. V Rakúsku je tento druh klasifikovaný ako ohrozený, v Českom masíve je kriticky ohrozeným druhom. Druhy bublinatiek žijúce v rašelinovom prostredí sú ešte vzácnejšie a hrozí im vyhynutie (napr. U. bremii, bublinatka Bremova).

Spôsob života
Bublinatka obyčajná prezimuje na dne stojatých vôd vo forme zimných pukov, z ktorých už na materskej rastline vyrastá výhonok. Skoro na jar puky vyklíčia a rastlina vytvorí na povrchu vodnej hladiny listy. Kvety sa objavujú najmä v plytších vodách v hustom poraste plávajúcich listov. Žlté kvety svojím tvarom pripomínajú „leviu tlamu“ ich opeľovačmi sú mušky z rodu pestricovitých. Bublinatka sa čiastočne rozmnožuje okrúhlymi semenami, ale najmä zimnými púčikmi. Tieto sa tvoria na koncoch materskej rastliny a na jeseň sa z rozpadávajúcej rastliny ľahko uvoľňujú. Vzhľadom k tomu, že bublinatka netvorí žiadne korene, prijíma živiny celým povrchom svojho tela a z hmyzu chyteného pomocou mechúrikovitých lapačov. Jej členité, nitkovito ukrojené listy spôsobujú enormné zväčšenie plochy celej rastliny, čo uľahčuje jej príjem živín a výmenu plynov. Takýto typ členitých listov je typický pre rastliny žijúce pod vodnou hladinou.

Zaujímavosti
Bublinatky sú v našich podmienkach jedinými rastlinami, ktoré lovia vodný hmyz. Zatiaľ čo mäsožravka rosička striehne na pavúkov a iný hmyz svojimi lapacími zariadeniami na listoch vo forme špecializovaných chĺpkov a tráviacich žliazok, uloví bublinatka pomocou svojich lapacích machúrikov, ktoré vznikli premenou listu, mnohé malé vodné živočíchy, ako sú dafnie a larvy komárov. Vo vnútri mechúrika uzatvoreného záklopkou je podtlak. Ak sa živočích dotkne chĺpkov na záklopke, otvorí sa záklopka dovnútra a živočích je bleskovo vtiahnutý do mechúrika aj za pomoci vodného prúdu. Mechúrik sa uzavrie záklopkou a korisť je postupne strávená enzýmami vylučovanými vo vnútri mechúrika. V mechúriku po vypumpovaní vody vznikne opäť podtlak a je pripravený na ulovenie ďalšej koristi. Mechúriky tráviace korisť sa dajú odlíšiť od prázdnych tmavším až modrastým sfarbením.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.