celoročný
Eckartsau
DETAILNÉ MAPY ECKARTSAU
Dateigröße: 748.53 KB

Eckartsau

Poľovačiek chtiví Habsburgovci zanechali v lužnom lese zreteľné stopy najmä v okolí obce Eckartsau. Rozsiahle lúky okolo zámku Eckartsau boli vytvorené najmä za účelom poľovačiek. Dodnes sa v lesoch vyskytujú mohutné jelene, ktoré tieto lúky vyhľadávajú najmä v období ruje.

Jedna takáto lúka, bývalá vyklčovaná čistinka neďaleko Dunaja, nesie názov „Rote Wird“, čo v preklade znamená „odlesnený ostrov“ v mori lesa. Dodnes sú v teréne viditeľné stopy, ktoré tu zanechal tok Dunaja.

Jestvujúce mŕtve ramená Dunaja sú už dávno izolované od hlavného toku, zavodňované sú iba podzemnými vodami. Vyrástli v nich ostrovy trstín, ktoré poskytujú rozličným druhom vodných vtákov výborné podmienky na hniezdenie. V stojatých vodách sa darí leknu žltému, ale aj vzácnejším druhom rastlín, ako je napr. šípovka vodná, rozpuk jedovatý a lekno biele.

V Eckartsau má lužný prales, v porovnaní s dynamickými oblasťami Schönau a Orth, celkom odlišný charakter.

Dodržujete prosím pravidlá správania sa v prírode!

3,3 km
45 minút

časť turistickej trasy prechádza historickým parkom obkolesujúcim zámok Eckartsau.
Chodník je spevnený a schodný aj pre vozičkárov.

DETAILNÉ MAPY ECKARTSAU
Dateigröße: 748.53 KB

Okružná trasa Eckartsau

Východiskový bod:
Zámocký park Eckartsau.

Trasa vedie historickým anglickým parkom a lužnou krajinou ku hrádzi Marchfelddamm. Trasa je vhodná aj pre vozičkárov!

Pár metrov za zámkom trasa prechádza cez kamenný most ponad potok Fadenbach, bývalé mŕtve rameno s pobrežným trstinovým porastom, v ktorom si našli úkryt sliepočky vodné. Občas tadiaľto prepláva ondatra, či potápka hnedá, ktorá si hľadá potravu. Trasa ďalej pokračuje širokou lesnou cestou až na hrádzu. Od hrádze smerom na sever sa rozprestiera mŕtve dunajské rameno, kde sa dajú pozorovať korytnačky močiarne a volavky popolavé.

V teplom ročnom období sa neďaleko, na bývalej ornej pôde, pasie mladý dobytok. Pasením sa má zabrániť zarastaniu tohto otvoreného územia kríkmi. V danej lokalite sa dá pozorovať dudok obyčajný. Smerom na juh od hrádze sa rozprestiera veľkoplošná lúka, ktorú často rozrývajú pri hľadaní potravy diviaky. Na spiatočnej ceste vedie trasa popri ďalšej pastvine a mieste, kde sa potok Fadenbach rozvetvuje. Poslednou vodnou plochou je staré kúpalisko Eckartsauer Bad, kde našla svoje útočisko vzácna ryba - blatniak európsky.

8 km
3 hodiny

Dobrodružné putovanie niekdajším cisárskym loveckým revírom.
Počas záplav je cesta neschodná alebo iba čiastočne schodná. Žiadame vás, aby ste dodržiavali uzáveru trasy!

DETAILNÉ MAPY ECKARTSAU
Dateigröße: 748.53 KB

Veľký Dunajský okruh

Východiskový bod:
Zámocký park Eckartsau.

Turistická trasa je pri záplavách iba čiastočne prechodná alebo celkom uzatvorená. Uzáveru chodníka berte prosím na vedomie!

Trasa prechádza zo zámockého parku smerom na juh a širokou alejou - Maria Theresia Allee smeruje na protipovodňovú hrádzu. Za hrádzou sa neďaleko cesty často objavuje jelenia zver.

Na prvej rozľahlej lúke je viditeľná terénna depresia - niekdajšie vedľajšie dunajské rameno. Rastú tu mohutné duby, ktoré lákajú rôzne druhy hmyzu. Skôr ako cesta odbočí doprava, prechádza sa cez mŕtve rameno, kde sa naskytá príležitosť pozorovať naživo korytnačku močiarnu, ktorá sa vyhrieva na slnku. Trasa ďalej pokračuje cez lúky, potom vchádza do úzkeho lesa, z ktorého vychádza na vlečnú cestu (Treppelweg), tiahnúcu sa pozdĺž Dunaja. Po chvíli trasa prechádza do otvoreného priestoru – rozľahlej trávnatej krajiny „Roten Wird“, s viditeľnými depresiami po niekdajších dunajských ramenách.

Cesta sa napokon v ostrom uhle stáča späť na sever, vedie viacerými lúkami, a napokon vchádza do chladného lužného lesa. Potom opäť prechádza hrádzou a pokračuje okolo rozsiahlej pastviny späť do zámockého parku.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.