celoročný
Mannswörth
DETAILNÉ MAPY MANNSWÖRTH
Dateigröße: 612.79 KB

Mannswörth

Lužný les medzi Dunajom a ústim Schwechatmündung je veľmi pokojná oblasť, charakteristická hustými lesmi a rozľahlými lúkami. V dunajskej lokalite Alberner Leitdamms domininujú plantáže topoľových hybridov, ktoré sú už čiastočne nahradené pôvodnými druhmi lužných drevín.

Smerom k potoku Schwechat sa vyskytujú husté lianovité porasty, ktoré vytvárajú dojem nepreniknuteľnej húštiny. Je to však iba zdanie: pokojné územie totiž láka vysokú zver, zajace a neprehliadnuteľné sú tu aj stopy diviakov.

Pri povodniach dochádza k stretu mohutného Dunaja a úzkeho potoku Schwechat, čo zapríčiní, že masa dunajskej vody prúdi spätne do Schwechatu a tým aj do luhov Zaineth-Au, čím je lužný les vystavený spätnému toku vody.

To, že vysoká hladina vody tu nie je zriedkavá, ukazujú stopy po povodniach viditeľné na stromoch a rybárskych chatách, ktoré sú postavené na drevených pilotoch.

Dodržujete prosím pravidlá správania sa v prírode!

4 km
1 hodina

Dané územie patrí do viedenskej časti národného parku.
Počas záplav, ako aj tesne po ich ústupe, je daný chodník neschodný. Žiadame vás, aby ste dodržiavali uzáveru chodníka!

DETAILNÉ MAPY MANNSWÖRTH
Dateigröße: 612.79 KB

Mannswörther Runde

Východiskový bod:
Parkovisko na konci ulice Zainethbrückengasse (vodáreň), prejde sa cez potok Schwechat a asi po sto metroch sa príde ku hrádzi Alberner Leitdamm.

Turistická trasa je pri záplavách iba čiastočne prechodná alebo celkom uzatvorená. Uzáveru chodníka berte prosím na vedomie!

Od hrádze Alberner Leitdamm trasa prechádza úzkym lesom. V lete vytvárajú liany plamienka a chmelu na okraji lesa zelený záves. Hustý podrast tvorí žihľava a kríky černice. Popri zahatanom mŕtvom ramene vedie cesta k Dunaju a po vlečnej ceste smeruje na východ. Prechádza na otvorené lúčne priestranstvo, ktoré je veľmi veterným územím. Na oboch brehoch Dunaja sa doposiať zachoval rybolov pomocou vysutých sietí na kladke.

Pozdĺž rozľahlej lúky prechádza cesta k ústiu potoka Schwechat, s nahromadeným množstvom jemného piesku na oboch brehoch. Na okolitých lúkach žijú zajace a bažanty. Na jeseň sú lúky lemované typickou vegetáciou rastúcou popri cestách, ako je vratič, zlatobyľ, turan a palina.

Trasa sa potom vracia spojovacou cestou na hrádzu a popri zalesnenej oblasti, kde sa hybridné topole nahradili typickými lužnými drevinami, späť k východiskovému bodu.

🍪

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, andere helfen uns dabei die Nutzungserfahrung zu verbessern.